Sağlık Bakanlığı'nın "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" çerçevesinde haksız rekabete sebebiyet verdiği ve tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırdığı gerekçesiyle eczane vitrinlerinden 'medikal' ifadesini kaldırmasına eczacılardan tepki geldi. 

Eczanelerde tıbbi cihaz ve malzemelerin satışının yapıldığını ifade eden 'medikal' kelimesine yasak getirilmesine karşı çıkan Türk Eczacılar Birliği yasağın iptali talebiyle bakanlığa bir dilekçe gönderdi.

Sabah'ın haberine göre, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay imzasıyla bakanlığa gönderilen ve mevcut kanunun eski ve yeni haliyle medikal malzemelerin eczanelerde satışına izin verdiğinin belirtildiği dilekçede, "Birlik, medikal ifadesinin vitrinlerde yer alması ile başta 1262 sayılı Yasa olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü hükümlerini ihlal etmediği gibi haksız rekabete sebep olacak bir durum yaratmıyor. Destek beklerken yeni bir yasak getirilmesi anlaşılamaz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nuın İl Sağlık Müdürlükleri'ne gönderdiği duyuruda ise, "Eczaneler tıbbi cihaz satış merkezi niteliği taşımıyor. Eczane vitrinlerinde medikal ifadesinin yer alması uygun değil" denildi.