Buna göre, eczacı adayı öğrenciler ilaçların güvenli kullanımı, kontrole tabi ilaçlar, hasta hakları, çağdaş eczacılık uygulamaları gibi konularda da eğitim alacak.

Eczacılık fakültelerinin üniversiteye girişte her zaman ilk tercih edilen fakülteler arasında yer aldığını belirten İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göknur Aktay, gelişime açık bir meslek olan eczacılığın geçmişten günümüze sürekli değişim içinde olduğuna işaret etti.

İnönü Üniversitesi'nde yapılan toplantıda eczacılık eğitimi ve mesleğiyle ilgili sorunları tespit ederek eczacılık eğitimini uluslararası standartlara yükseltilmeyi amaçlandıklarını vurgulayan Aktay, söz konusu fakültelerde verilen eczacılık eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve asgari kalite standartlarına ulaşılması amacıyla Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu yönergesinin son şekline getirilerek onaylandığını kaydetti.

Bu ayın sonuna kadar oluşturulacak Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun, çalışmalarına kasım ayında başlayacağını bildiren Aktay, özerk bir yapıya sahip kurulun fakültelerin akreditasyon başvurularını ocak ayından itibaren kabul edeceğini belirtti. Eczacılık Fakültesi mezunlarını artık özellikle hastane eczacılığına, ilaç endüstrisine, AR-GE merkezlerine ve akademisyenliğe yönlendirdiklerini dile getiren Aktay, dünyada biyoteknolojik ürünlerin öneminin arttığını vurgulayarak, Türkiye'nin de bu konunun dışında kalmadığını ve birçok Eczacılık Fakültesinde Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dallarının kurulduğunu söyledi.

Aktay, toplantıda, eczacılık fakültelerinde verilen eğitimleri uluslararası standartlara kavuşturma çerçevesinde ''taşınır mal yönetimi, medikal cihaz ve malzemeler, işletme ve iktisat bilgisi, temel hukuk ve sağlık hukuku, stok takibi, ilaçların güvenli kullanımı, soğuk zincir, kontrole tabi ilaçlar, personel yönetimi, insan ve hasta hakları, envanter kontrolü, çağdaş eczacılık uygulamaları ve veteriner ilaçlar'' konularının da müfredata eklenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.