Erciyes Üniversitesi Hastanesi Polikliniklerine başvuran hastaların aile hekimlerine güveni, aile hekimine gitme nedenleri ve giden hastaların yaş aralıklarını içeren bir araştırma yapıldı.

Medimagazin’in haberine göre, araştırma grubu 2015 yılı Ocak-Şubat aylarında Erciyes Üniversitesi Hastanesi polikliniklerine başvuran 854 kişi olarak belirlendi ve araştırma ölçütü olarak anket tekniği kullanıldı.

YÜZDE 80 AİLE HEKİMİNİ KENDİSİ SEÇMİYOR

Araştırma grubunu oluşturan kişilerden aile hekimine başvuran hastaların 25-49 yaş aralığında olduğu ve araştırma grubundan yüzde 11.9’unun aile hekimine hiç gitmediği belirlendi. Araştırma grubunun yüzde 80’den fazlası aile hekimlerini kendilerinin seçmediklerini belirtirken; en yüksek memnuniyet düzeyi yüzde 83,7 ile 65 yaş üzerindeki hastalar olarak tespit edildi.

EN ÇOK BAŞVURU NEDENİ: İLAÇ YAZDIRMAK

Araştırma grubunun aile hekimine başvuru nedenlerinin oranlarının alındığı ilgili anket bölümünde 499 kişi “ilaç yazdırmak” için gittiğini belirtirken; bunu 387 kişi ile “muayene olmak için”, 155 kişi ile “kontrol için” giden hastalar takip etti.

EĞİTİM ARTIYOR, MEMNUNİYET AZALIYOR

Eğitim seviyesi arttıkça aile hekimlerine duyulan memnuniyet oranının azaldığının tespit edildiği araştırmaya göre, kronik hastalığı bulunanların, aile hekiminden memnun olma oranı, kronik hastalığı bulunmayanlardan daha yüksek. Araştırmaya konu olan grubun, hastaneden önce aile hekimine başvuru oranı yüzde 24,6 ile düşük bir oranı gösteriyor.

MEMNUNİYET YÜZDE 71

Araştırma katılımcılarının yüzde 71.5’i aile hekimliğinden aldıkları hizmetten memnun olduğunu söyledi. Ayrıca söz konusu araştırma sonucunda hastaların; aile hekimliğini ilk başvuru yeri olarak görmemesi; aile hekimliği uygulamasında sevk zinciri sistemine geçilmemiş olması ve hastaların aile hekimine güven duygusunun az olmasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.

Dr. Hasan Durmuş ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Ocak-Mart 2018 sayısında yayınlandı.