Türkiye Psikiyatri Derneği 15. Bahar Sempozyumu’nda konuşan Aydın, hekimlerin küfür ve hakaret, aşağılayıcı davranış, sözel veya yazılı tehdit davranışları, darp, yaralama, hatta ölümle sonuçlanan fiziksel şiddet olaylarıyla karşılaştığını söyledi.

Bu olayların giderek arttığını savunan Aydın, Isparta-Burdur Tabip Odasının yaptığı araştırmaya göre, çalışma yaşamları boyunca en az bir defa şiddet içeren olaya tanık olduğunu söyleyen sağlık çalışanı oranının yüzde 96 olduğunu, bunların yüzde 64'ünün de en az bir defa şiddete maruz kaldığını ifade etti.

ŞİDDET HASTA YAKINLARINDAN GELİYOR
Şiddet uygulayanların yüzde 86'sının hasta ve hasta yakını olduğunu belirten Aydın, sadece hastaların uyguladığı şiddetin oranının ise yüzde 6 olduğunu kaydetti. Şiddet uygulayanların yüzde 54'ünün hasta yakını olduğuna dikkati çeken Aydın, idarecilerin uyguladığı şiddetin ise yüzde 14 oranında olduğunu belirtti.

Aydın, ''Pratisyen, uzman ya da asistan olsun her grupta şiddete maruz kalma oranı kadınlarda erkeklerden çok daha fazladır. En fazla şiddete maruz kalan grup ise yüzde 81 ile kadın pratisyen hekimlerdir'' dedi.

İstanbul'da yapılan bir araştırmaya göre de sağlık çalışanlarının tamamının çalışma hayatları boyunca en az bir kez sözlü saldırıya, yüzde 87'sinin ise fiziksel saldırıya uğradıklarını dile getirdiklerini söyledi. Bu araştırmada, hemen her gün fiziksel ya da sözel saldırıya uğradığını söyleyenlerin oranının yüzde 29 olarak saptandığını vurgulayan Aydın, ''Bunların polise bildirilme oranı yüzde 40, dava açılma oranı yüzde 33 olarak belirlenmiştir'' diye konuştu.

Aydın, hekimlerin ''işlerini kaybetme, tekrarlayan saldırılara karşı güvenliklerinin sağlanamayacağı ve kendilerine yönelik husumete yol açmama'' gibi kaygılarla bireysel davacı olmaktan kaçındıklarını dile getirdi.

ŞİDDETİN EN ÖNEMLİ NEDENİ EKONOMİK SIKINTILAR
Hekimlerin yüzde 78'inin toplumda şiddetin yaygınlaşmasının en önemli ilk üç sebebi olarak ekonomik sıkıntıları, sosyo-kültürel ve eğitim problemlerini gösterdiklerini ifade eden Aydın, ''Tüm nedenler arasında toplumda şiddetin en fazla yaygınlaşma sebebi olarak yüzde 35 ile ekonomik sıkıntılar dile getirilmiştir'' dedi.

Dernek Başkanı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa da son 4 ay içinde sadece psikiyatristler arasında bir kişinin kalbine yakın bir yerden bıçaklandığını, bir kişinin de ofisinde silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Prof. Dr. Selçuk Candansayar da sağlıkta sürekli bir katkı payının gündeme geldiğini belirterek, ''SGK'nın da dayatmalarıyla hekimler istedikleri ilaçları istedikleri gibi yazamıyor. Hekimler Sağlık Bakanlığının ve SGK'nın dayattığı hizmeti o şekilde sununca dayak yiyorlar'' dedi.

YGS'DEKİ ŞİFRE İDDİASI ÖĞRENCİLERİ NASIL ETKİLER?
Bir gazetecinin, ''YGS'deki şifre iddialarının öğrencileri nasıl etkileyebileceğini'' sorması üzerine Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mine Özmen, bu durumun çok ciddi bir stres kaynağı olduğunu söyledi. Öğrencilerin iddiaların çok adil bir şekilde değerlendirilmesini istediklerini belirten Özmen, ''Ruh sağlığını ciddi şekilde etkiler. Eğitimle ilgili isyan etmelerine neden oldu. Gençler artık bu sınavın adil olduğunu düşünmüyor'' dedi.

Bu nedenle sınavın iptal edilmesi gerektiğini savunan Özmen, güven ve adalet duygusunun yeniden kazandırılması gerektiğini kaydetti.

'HEKİMİN YARARINA HER UYGULAMA HASTANIN DA YARARINADIR'
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ise 19-20 Nisan'da hekimleri 'hizmet sunmamaya' çağırdı. Hekimlerin yararına olacak her uygulamanın hastanın da yararına olduğunu belirten Bilaloğlu, ''Hekimlerin kalemlerinin, vicdanlarının, akıllarının özgür olması hastaların yararınadır'' dedi.

Bilaloğlu, vatandaşlardan 19-20 Nisan'da acil durumlar dışında hastanelere başvurmamalarını istedi.