"Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar" (GDO) için "uygunluk" denetimi yapan "Bilimsel komite", yeni kararlar aldı.

Bilimsel komite, son iki toplantısındaki kararlarıyla GDO'lu 16 ürünün daha Türkiye'de kullanılmasına onay verdi.

Onaylanan ürünlerin altı çeşidi GDO'lu pamuk. Komite, GDO'lu pamuk türlerinin, "gıda" ve "yem" amaçlı olarak kullanıldığında insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturmayacağına karar verdi.

Onaylanan üç tür GDO'lu "kanola" da "gıda" ve "yem" amaçlı kullanılacak. Ancak GDO'lu "kanola"nın doğal türlerle karışmaması için tedbir alınacak.

Yeni kararlarla GDO'lu "şeker pancarı" ve "patates"e de izin çıktı.

GDO'lu patates, sadece kağıt ve kimya sanayiinde değerlendirilecek.

Bilimsel komite, Mayıs ayındaki kararlarıyla da 16 çeşit GDO'lu mısır ve üç çeşit soyanının kullanımına izin vermişti.