Görenler gibi algılamak istiyorlar

Görme engellilerin yüzde 80,5’i çevrede bulunanları haber veren bir teknolojinin yaşamı büyük ölçüde kolaylaştıracağına inanıyor.

14.04.2012 - 11:29

Görenler gibi algılamak istiyorlar

Altı Nokta Körler Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında yürüttüğü Görme Engellilerin Günlük Yaşama ve Eğitime Katılımı Projesi ile engellilerin kent yaşamına katılımını kolaylaştıran teknoloji odaklı uygulamaların saptanması amacıyla bir araştırma yaptı.

Görme engelliler ile yapılan odak grup ve anket çalışmalarıyla gündelik yaşamda ve eğitimde ön plana çıkan ve AR-GE desteği ile çözülebileceği öngörülen sorun alanları tespit edildi. Araştırma, en önemli sorun alanlarının, bulunulan çevreyi tanıma, yaya ulaşımı, ev yaşamı, eğitim ve bilgiye ulaşma olduğunu, araştırmaya katılan görme engellilerin yüzde 80,5’inin “içinde bulunulan çevreyi tanıtan” bir teknoloji ürününü kesinlikle kullanmak istediğini ve yaşamlarını kolaylaştıracağına inandığını gösterdi.

AMAÇ ETKİLEŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK
Araştırma sonuçları çerçevesinde görme engellinin çevresini, görenler gibi algılamasına yardımcı olacak, yazılım ve donanımdan oluşan bir sistemin fizibilite çalışması yapıldı. Gündelik yaşamda, sadece görme engellilerin değil, herkesin kullanabileceği sistemin ana hatları Kare Kod, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama), Giyilebilir Kamera ve Akıllı Telefon/Tablet’in entegrasyonundan oluşuyor.

Altı Nokta Körler Vakfı, proje sonuçlarını hizmet sağlayıcılar, politika yapıcılar ve AR-GE kuruluşları ile paylaşarak, görme engellinin içinde bulunduğu çevre ile etkileşimini kolaylaştırmayı amaçlayan ürünün geliştirilmesi için çalışmalara devam etmeyi hedefliyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...