Psikiyatrik tedavi görürken bir yandan da aile ve iş hayatını sürdürmeye çalışan hastaların önemli sorunlarından biri de sosyal ortamdan uzaklaşmak. Ancak İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Özkan tarafından kurulan Humanite Psikiyatri, bu hastalara yeni bir tedavi seçeneği sunuyor. Avrupa’da uygulanan Gün Hastanesi Modeli sayesinde; hastane hizmetlerinin tümü, tedavi edici ortam sağlanarak kısa sürede “günübirlik” ya da gün içi yatışlarla karşılanıyor.

Günübirlik gözlem, izlem, ayaktan tedavi, kısa süreli yatış, rehabilitasyon ve psiko-eğitim ile kişiye özel tedavi planları yapıldığını belirten Prof. Dr. Sedat Özkan, tedavinin özellikleri hakkında şunları söyledi: “Daha az maliyetle kısa sürede yoğun terapi uyguluyoruz. Tedavide başarı oranını arttıran bu uygulama ülkemizde yaygınlaşmalı. Günümüzde sıkça görülen depresyondan hastaların iş hayatını sonlandırmasına yol açan takıntılar, panik atak, psikoz ve alkol madde bağımlılığı gibi tüm psikiyatrik hastalıklara karşı Gün Hastanesi Modeli uygulanabiliyor.

“PATRON MUTLU SON İSTİYOR”
“Özellikle üst düzey yöneticiler, anne ve iş kadını rolünü bir arada üstlenirken tükenmişlik sendromu yaşayanlar çoğu kez profesyonel yaşamına ara vermek zorunda kalıyor. Patronlar, çalışanlarının kısa sürede işlerinin başına dönmesini talep edebiliyor. Bizim amacımız da hastalarımızın sağlıklı ve mutlu olmalarını bilimsel çözümlerle sağlamak. Gün Hastanesi Modeli ile hastalar iş hayatlarından uzun süre uzak kalmadan tedavi olabiliyorlar. Sonunda hem patronlar hem de hastalar mutlu oluyor. Tükenmişlik sendromlarında da gün hastanesi modeli içinde o kişi ve duruma özel tedaviler uygulanıyor.”

Prof. Dr. Sedat Özkan Gün Hastanesi Modelinde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında ise şöyle bilgi verdi:
Sanat Terapisi: Hastalarımızı, aile ve toplum ilişkilerinden yalıtmadan, yataklı tedavinin tüm tanı ve tedavilerin yanında uzman denetiminde rehabilitasyon ve sosyalleşme sağlanmaktadır. Bireysel psikoterapi, aile terapisi, grup psikoterapisi, sosyal terapiler, uğraş tedavileri, sanat terapisi, sosyal beceriler ve bağımsız yaşam becerileri geliştirme programı, topluma yeniden katılım programı gün hastanesi modeli içinde özel yapılandırılmış ortamlarda uygulanmaktadır.

Hastaya Özel Terapötik Ortam: Bu birimde, tıbbi teknik donanımlı ve terapötik ortamı sunan hasta odalarımızda hizmet veriyoruz. Psikiyatrik ve psikolojik tüm yoğun tedavi ve bakım hizmetleri (biyolojik tedaviler, uygulamalı davranışçı psikoterapi) sunulmaktadır.