Adli Tıp Uzmanı Nur Birgen, ''Yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girdikten sonra hekimlerin yargılanmasına yol açıldığı düşüncesiyle insanlar haklı ya da haksız olduğunu gözetmeden suç duyurusunda bulunuyorlar'' diye konuştu.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bu ülkede açılan 5 davadan 1'inde hekimlerin suçlu bulunduğunu ve tazminat ödediklerini dile getiren Birgen, ''Türkiye'de çok dava açılıyor ama yüzde 25 civarında tıbbi uygulama hatası tespit ediliyor. İnsanlar aslında gereksiz yere dava açıyorlar'' dedi.

Bakılan hasta sayısının fazla olması nedeniyle hasta ile hekimin yeterince iletişim kuramadığına dikkat çeken Birgen, hastaların çevrelerinden fazla etkilenerek dava sürecine başvurduğunu söyledi. Açılan tazminat davalarındaki artışa dikkat çeken Birgen, ''Tazminat davalarındaki artışı ben ekonomik nedenlere de bağlıyorum. Biraz daha zenginleşebilir miyim kaygısı ile hareket edilebiliyor'' dedi.

EN ÇOK KADIN DOĞUM UZMANLARI ŞİKÂYET EDİLİYOR
Yapılan şikâyetlerin yüzde 35'ini cerrahinin oluşturduğunu vurgulayan Birgen, bu alanda daha çok kadın doğum uzmanlarının, dahiliye de ise çocuk ve kardiyoloji uzmanlarının dava edildiğini söyledi.

Yargıtay'ın son yıllardaki uygulamalarında, hastanın çok ciddi şekilde bilgilendirilmesi, bilgilendirme sonrasında onama formuna imzayı atmış olmasının araştırıldığını kaydeden Birgen, uzmanlık derneklerinin standart onama formu oluşturmasının, onama sürecindeki sıkıntıyı giderilebileceğini söyledi.

Hekimlerin zaman darlığı nedeniyle hastayı yeterince bilgilendiremediğinden şikayet ettiklerini vurgulayan Birgen, hekime yönelik açılan davaların 5-10 yıl sürebileceğini kaydetti.