''Türkiye Hastalık Yükü Çalışması''nı başlatan SGK, Türkiye'de en çok görülen ve sağlık sistemi içinde en fazla harcama yapılan kalp, tansiyon, diyabet, kanser, obezite ve böbrek hastalıklarını masaya yatırdı.

Belirlenen hastalıkların sayısal ve bölgesel istatistikleri çıkarılıyor, teşhis ve tedavi yöntemleri, tedavide kullanılan ilaçlar ile malzemeler, tedavi maliyetleri hesaplanıyor.

Çalışmalar tamamlandığında, en çok harcamanın hangi hastalık için yapıldığı belirlenecek.

Yapılacak planlama ile söz konusu hastalıkların teşhis ve tedavisinde maliyetler azaltılacak, sağlık bütçesi yeniden planlanacak.