Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kuruluşları için standartlar koyduğunu, hem denetlediğini, hem de cezalandırdığını belirterek, bunun objektifliği ortadan kaldırdığını belirtti.

Şentürk, Sağlık Bakanlığı'nın, performans kriterleri ile entegre edilerek, sağlık kuruluşlarına standart getirecek bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Standardın müşteri memnuniyetinden, bilişim altyapısına, hastanede kullanılan alet ve ekipmanların kalibrasyonundan, kullanılan yöntemlerin uluslar arası kabul edilebilir olmasına kadar sağlık hizmetinin her aşamasını ilgilendiren sağlık yönetim sistemi üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Şentürk, şu bilgileri verdi:

''Sorunumuz şu; Sağlık Bakanlığı kendisine göre kriterler belirliyor ama bunu standart olarak yayınlama yetkisine sahip olmadığı için belgelendirmesi, akredite edilebilmesi mümkün değil. Uluslararası geçerliliği olan belgelendirmeye konu olamıyor. O zaman sağlık sektöründeki kişilerin uluslararası arenada rekabet etme şansı ortadan kalkmış oluyor. Uluslararası ihaleye girebilmek için uluslararası kabul edilmiş belgeye sahip olması gerekiyor. Her ülkenin kendine göre standardı var ama bizde yok.''

MİLYONLARCA DOLAR YURTDIŞINA GİDİYOR
Akreditasyon için Amerikan akreditasyon kuruluşu CSI'ın kullanıldığını ifade eden Şentürk, ''Daha çok CSI'ı kullanıyorlar ve Türkiye'nin onlarca milyon doları yurtdışına gidiyor. Biz bu para Türkiye'de kalsın istiyoruz. Sağlık kuruluşlarının akreditasyon ihtiyacı var ve yurtdışından belgelendirme işlemi yapıyorlar, bunun için ciddi para ödüyorlar. Kendi kalite sistemimizi oluşturursak bu paralar bize kalır'' diye konuştu.

SAĞLIK KURULUŞLARI RAHATSIZ
Hastanelerin denetimlerden de rahatsız olduğunu ifade eden Hulusi Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Niye? Denetleyen kuruluş Sağlık Bakanlığı. Aynı zamanda, bakanlık hem kanun koyuyor, standartları koyuyor, denetliyor, puanlıyor, cezalandırıyor hepsi bir elde. Denetimin objektifliği kalmıyor. Bunu TSE ya da tarafsız kuruluşlar denetleyebilir; yeter ki denetimin standartları objektif olarak ortaya konsun. Tarafsız kuruluşlar da o kriterlere göre gelip denetlesin. Ama hakim sizsiniz, savcı sizsiniz, o sistem pek adil olmuyor. O yüzden uluslararası kabul görmesi mümkün değil. Bakanlığın kriterleri uluslar arası geçerlilik olarak kabul edilemez çünkü hem kural koyansın, hem denetleyensin. Siz denetimde objektifliği getirirseniz yatırımın önünü açarsınız. Şu an keyfiliğe müsaade eden bir sistem var. Keyfi uygulanıyor demiyorum ama istenirse çok keyfi kullanılabilir. Bu noktada özel sağlık sektöründe itirazlar var.''

Sağlık Bakanlığı ile 'Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgelendirmesi' konusunda uzun süredir görüştüklerini bildiren Şentürk, ''Görüşmeler birkaç yıl önce kesintiye uğramıştı, şimdi tekrar başlıyoruz. Sistemin adı sağlık yönetim sistemi olacak'' dedi.

SİSTEM NE GETİRECEK?
Sağlık kuruluşlarına getirilecek standardın konunun taraflarını memnun edeceğini bildiren Hulusi Şentürk, ''Hasta için standartlar kaliteli hizmetin garanti altına alınmasını sağlar, hastane için bu kurallara bağlı kaldığı sürece hiçbir şekilde art niyetli bir girişim ya da baskıya maruz kalmamasını garanti altına alır. Bu da sağlık sektöründe yatırımların artmasını sağlar. Ayrıca sağlık sektörünün uluslararası ihalelerde rekabet gücünü arttırır. Milyonlarca dolarımız da cebimizde kalır'' ifadesine yer verdi.