Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu’nun, ameliyatın yan etkileri ve sonrasında oluşabilecek sorunlar konusunda hastayı bilgilendirmeyen üniversite hastanesinin tazminat ödemesi gerektiği şeklindeki tavsiye niteliğindeki kararda, ‘hastaların usulüne uygun olarak aydınlatılarak takip ve kontrollerinin yapılmasının’ hastanenin görevi olduğuna vurgu yapıldı. Zaman7dan İzzettin Çiçek’in haberine göre, hastanenin karara uymaması durumunda, İdare Mahkemesi’ne tam yargı davası açılabileceği kaydedildi.

Kamu Denetçiliği’ne yansıyan olay şöyle gelişti: Burnunda et olduğu ve gece horladığı gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümüne başvuran hasta tedaviye alındı. Tedaviden sonuç alınamayınca, hastanede görevli bir profesör ameliyata karar verdi. İddiaya göre, ameliyata profesörün girmesini bekleyen hastayı operatör doktor ameliyat etti. Ameliyatın sonuçları konusunda bilgilendirilmeyen hastada ameliyat sonrası nefes darlığı, sol burunda kanama ve sızlama, boğaz kuruluğu, gözde soğukluk, ağrı ve yaşarma gibi şikayetler oluştu. Bunun üzerine tekrar hastaneye başvuran hastanın şikayetlerini gerçekçi bulmayan profesör, hastanın talebine rağmen dosyadaki bilgilerini kendisine vermedi. Başka bir hastanede yapılan tetkiklerde hastada ameliyat sonrası geniş burun boşluğu sendromu meydana geldiği ve bunun tedavi edilemeyeceği ortaya çıktı. Hasta, bunun üzerine hastane yönetimi ve doktorlar hakkında Rektörlük ve İl İnsan Hakları Kurulu’na şikayette bulundu. Ancak doçent tarafından ameliyatın kusursuz olduğu yönünde rapor düzenlendi. Hasta da Kamu Denetçiliği’ne başvurarak 500 bin liralık tazminat içeren şikayet başvurusunu yaptı.

“DENEYSEL TEDAVİ YAPILDI”
Olayı inceleyen Başdenetçi Nihat Ömeroğlu, değişik hastanelerden bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporlarına göre, hastanın bilgilendirilmediği, hasta üzerinde deneysel tedavi uygulandığı ve tedavinin ardından hasta dosyasında bazı bilgilerin yanlış girildiği ve yanlış girilen bilgilerin daha sonra düzeltildiği tespit edildi.

HASTA HAKKI İHLAL EDİLDİ
Hasta haklarının ihlal edildiğini kararlaştıran Ömeroğlu, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı davranıldığını kararlaştırdı. Ömeroğlu, ‘Şikayetçinin sağlık sorununun giderilmesi amacıyla yapacağı harcamanın karşılığı olarak maddi ve olaydan dolayı çektiği elem ve ızdırabın karşılığı olarak uzlaşılacak veya takdir edilecek manevi tazminatın şikayetçiye ödenmesi konularında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne tavsiyede bulunulmasına’ karar verdi.