ABD'li bilim adamları hava kirliliğinin çocuklarda düşük IQ seviyesiyle bağlantısını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, New York'ta yaşayan hamileliklerinin son aylarındaki 249 kadını inceledi. Düşük gelirli ve New York'un yan mahallelerinde yaşayan kadınlara izleyici aygıtlar takıldı.

Kadınlar genelde büyük şehirlerin klasik pek de temiz olmayan havasını teneffüs ettiler.

Bu ortamda doğan çocuklar okula başlamadan önce 5 yaşında IQ testine tutuldu ve sonuçta çocukların IQ seviyesi daha az hava kirliliğine maruz kalanlardan ortalama 4-5 puan az çıktı.

Araştırmacılara göre bu çocukların okuldaki performansını etkileyebilecek oranda açık bir fark.

Bazı bilim adamları bu sonucu, çocukların okuyamayacakları ya da yazmayı öğrenemeyecekleri anlamına gelmediğini ancak bir fabrika yanında yaşamanın da gerekli olmadığı şeklinde özetliyor.

Daha fazla araştırmalara gereksinim duyulmasına karşın uzmanlar havakirliliğinin doğumdan önce olduğu gibi, gelişmekte olan beyinlere de zarar verebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre sonuç, daha sağlıklı ailelerin çocuklarının neden genelde daha iyi akademik kariyer yaptığını da açıklayabilir.

Araştırmalarda dikkat çeken bir başka nokta da hava kirliliğine az maruz kalmış annelerin hava kirliliğine daha fazla maruz kalmış annelere kıyasla daha fazla yüksek öğrenim oranına sahip olmaları.

Araştırmacılar çalışmalarını hava krililiğinin uzun dönem etkileri olup olmadığı yönünde derinleştirmeyi planlıyor.