Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın “Hayatın İçinde Cerebral Palsy” temasıyla düzenlediği, yerli ve yabancı 500 katılımcının bir araya geldiği Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi İstanbul’da başladı.

Yeni rehabilitasyon yöntemleri, son gelişmeler, özel eğitim, erken teşhis ve erken müdahale konuları başta olmak üzere Cerebral Palsy hakkında bütün detayların ele alındığı, ana konusu “Hayatın İçinde Cerebral Palsy” olan Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi 25 Şubat’a kadar devam edecek.  

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın ülkemizde Cerebral Palsy’li bireylere ve ailelerine verdiği desteklerin yanı sıra, Cerebral Palsy alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaların da öncüsü olduklarını ifade den Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İpek Akman, vakıf olarak bu yıl yedincisini düzenledikleri kongrenin alana önemli katkılar yapacağını belirtti.