Hekimlere zorunlu sigorta

Tam Gün Yasasında hekimler için getirilen zorunlu sigortanın uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.07.2010 - 14:14

Hekimlere zorunlu sigorta

Buna göre, kamudaki hekimler, ödedikleri sigorta priminin yarısını 30 gün içinde geri alacak, kurumların ödeyeceği özelde çalışanların primlerinin yarısı, daha sonra sigortalıya yansıtılacak, serbest hekimler ise primlerini kendileri ödeyecek.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ödeyecekleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alacak.

Geri ödeme, sigortaya ilişkin poliçe veya prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç 30 gün içinde yapılacak.

Kurum ve kuruluşlar tarafından ödenecek özelde çalışanların primlerinin yarısı da yine sigortalıya yansıtılacak. Mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerle sözleşmeli aile hekimleri ise sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyecek. Kamudaki hekimin kurum katkı yükümlüsünü değiştirecek şekilde iş değiştirmesi halinde, sigorta sözleşmesi sona erdirilmemişse, değişiklik tarihinden sonraki günlere ait primdeki kurum katkısı 30 gün içinde sigorta ettiren tarafından ilgili kuruma geri ödenecek.

TEMİNAT TUTARI
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her bir olay için azami teminat tutarı 300 bin TL olarak belirlenen tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, grup sigortası şeklinde yapılamayacak. Tarifede, risk grupları 1'den 4'e kadar sıralandı. En düşük riske sahip alanlar 1. grupta, en yüksek riske sahip olanlar ise 4. grupta yer aldı. Buna göre, adli tıp ve anatomi gibi alanlar 1. gruba; pratisyen hekimlik, aile hekimliği, askeri psikiyatri ve çocuk endokrinolojisi gibi alanlar 2. gruba, ağız, diş ve çene cerrahisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, harp cerrahisi gibi alanlar 3. gruba; acil tıp, ağız, yüz ve çene cerrahisi, anesteziyoloji ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, cerrahi onkoloji ve yenidoğan gibi alanlar da 4. gruba alındı.

Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edilecek. Örneğin acil tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren ''risk grubu 4'' olarak değerlendirilecek. Sigorta primleri de 1. grup için 150, 2. grup için 300, 3. grup için 500, 4. grup için 750 TL olarak belirlendi. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanacak. Tarifede, prim indirimi ve prim artırımına ilişkin basamaklar da düzenlendi.

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenecek. Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse de, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanacak.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre sigorta, hekimlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerli olacak. Sigortalının, poliçede belirlenen ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleği dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları, sigortalının veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar, idari ve adli para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar teminat kapsamı dışında tutuldu.

Yeni düzenlemeler 30 Temmuzda yürürlüğe girecek.

Sayfa Yükleniyor...