İlişkili Haberler

Tıp alanında çalışanlar için hem bir kutlama, hem çalışma alanındaki sorunlara dikkat çekme, hem de meslekteki önemli olay ve kişileri anma etkinliği olan 14 Mart Tıp Bayramı, ilk kez işgal altındaki İstanbul'da, 1919 yılında kutlandı. İşgalin yarattığı olumsuz etkilere tepki göstermek isteyen tıbbiyeliler, Sultan II. Mahmud tarafından 14 Mart 1827'de kurulan tıp okulunun (Tıphane-i Amire) kuruluş yıldönümünde bu etkinliği düzenlediler.

Tıbbiyenin kuruluş yıldönümünü kutlamak amacı ile başlayan toplantı, tıbbiye hocalarının ve öğrencilerinin işgale karşı bir protestosu şeklini aldı. Bu toplantı, işgale karşı yapılan ilk organize etkinlik olarak da tarihe geçti. Tıbbiyeliler daha sonra da Kurtuluş Savaşında ve sonrasında da birçok sahada aktif rol üstlendi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Radyoloji Uzmanı Prof. Çınar Başekim, günümüzde Türk tıbbının çeşitli branşlarda dünyada kendisini kabul ettirecek ileri bilimsel düzeye ulaştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Zamanında Atatürk tarafından söylenmiş olan ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözü, artık birçok yabancı hasta tarafından da kabul görüyor ve ülkemize diğer ülkelerden gelerek, kendilerini Türk hekimlerine emanet eden hasta sayısı her geçen gün artıyor.”

Hekimliğin, insanlık tarihinin en eski ve en kutsal mesleklerinden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Başekim, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, iyi hekim olmanın gerekleri ve hekimliğin evrensel etik değerleriyle ilgili şunları söyledi:  

İYİ HEKİM OLMAK

“İyi hekim; sadece hekimlik mesleğinin gereklerini teknik ve bilimsel anlamda yerine getiren kişi değildir. İyi hekim; aynı zamanda bu meslek için kutsal olan etik değerlere önem veren, hastasına bu değerlerle yaklaşmayı bilen, bilimsel ve çağdaş bir sorumluluk anlayışı ile mesleğini icra eden hekimdir.

EVRENSEL ETİK DEĞERLER

Etik; iyi ve güzel davranış kurallarını saptayan ahlak bilimidir. Modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen ve M.Ö. 5. Yüzyılda yaşamış olan Hipokrat, tıp etiğinin de kurucusu olarak kabul edilir. Çağdaş tıp etiğinin, geçmişten günümüze kadar geçerliliğini koruyan 4 temel ilkesi vardır: Özerklik, zarar vermeme, yararlılık ve adalet ilkeleri.
Ancak hekimlik uygulamaları elbette ki bunlarla sınırlı değil. Hasta mahremiyetine saygı, doğruyu söyleme, sadakat, ayrımcılıktan kaçınma, yaşama saygı, ihtisasa saygı, dayanışma gibi diğer etik ilkeler de hekimlik uygulamalarında uyulması gereken kurallardır.

HASTANIN ÖZERKLİĞİ

Özerklik ilkesi; kişinin kendisi hakkında