Sağlık Bakanlığının ''Hemşirelik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, hemşirelik hizmetlerinin sunumundaki farklılıkların ortadan kalkmasına ve hemşirelik bakım hizmetlerinin değerlendirilmesine, denetlenebilmesine olanak sağlıyor. Sağlık hizmeti sunulan kurumlarda genel olarak hemşirelerden hangi kapsam ve nitelikte hizmet beklendiği, hemşirelerin yapması gerekenler ile fiilen yaptıkları iş ve işlemlerin karşılaştırılabilmesi, mesleki başarı ve yeterliliklerinin belirlenebilmesi açısından bir ölçü getiren yönetmelikte yer alan uzman hemşire, yetki belgesine sahip hemşire ve sorumlu hemşire kavramları, mesleki uzmanlık alanları dikkate alınarak, altı temel klinik uzmanlık alanı içerisinde ayrıntılı olarak tanımlanıyor.

Ayrıca, hazırlanan ''Hemşirelik Girişimleri Listesi'' de hemşirelerin hemşirelik kararı ile yapacakları uygulamalar, hekim kararı ile yapacakları uygulamalar ve hekimle birlikte yapacakları uygulamalar tanımlanarak, hemşirelik hizmetlerinin usul ve standartları ortaya koyuluyor.