DSÖ'nün aylık bülteninde, Kobe'deki DSÖ Sağlık Gelişim merkezi uzmanlarından Jacob Kumaresan ile Alabama Üniversitesi Global Sağlık Merkezi'nden Nalini Sathikumar imzalı çalışmada, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde çok büyük boyutta etkili olacağını destekleyen delillerin artığı belirtildi.

Isı ve deniz seviyelerinin yükselmesi ve sel gibi felaketlerin su kaybına ve kirliliğine yol açtığı, bunun da sindirim yolu hastalıklarını körüklediği kaydedildi.

Rapora göre, ısı değişimleri sıtma ve kızıl gibi vektörle bulaşan enfeksiyonların artışını tetikleyecek, bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olacak. Küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin, dünya genelinde sağlık sorunlarına yol açacağı ifade edilen raporda, olumsuz etkilerden gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerin daha fazla zarar göreceği belirtildi.

DSÖ'ye göre, verimsiz ürünler, seller ve dengesiz beslenme gibi iklim değişikliğinin tetiklediği sorunlar nedeniyle gelişmemiş ülkelerde her yıl ortalama 150 bin kişi hayatını kaybediyor.
 
GÜNEYDOĞU ASYA İLK SIRADA  
İklim değişikliği konusunda en sıkıntılı bölgeler arasında Güneydoğu Asya ilk sırada geliyor. Dünya nüfusunun yüzde 26'sına, dünyadaki yoksul insanların yüzde 30'una ev sahipliği yapan Güneydoğu Asya topraklarının şimdiden iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşmaya başladığına işaret edilen raporda, en büyük sorunun bulaşıcı hastalıklarla mücadele olduğu kaydediliyor.

DSÖ, başta Güneydoğu Asya olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde hastalık ve virüslere karşı kontrol ve acil durum planları bulunmadığını, çoğu ülkenin yeterli mali kaynak ve etkin sağlık altyapısından yoksun olduğunu belirterek, mevcut yapılarla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bertaraf etmenin güç olduğunu kaydediyor.

Uzmanlara göre, sorunun büyüklüğü nedeniyle, özellikle politika yapıcıların bu konuda acilen bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tüm ülkelerin, iklim değişikliği nedeniyle ekonomilerindeki olası kayıpları telafi etmeye ve güçlü sağlık sistemleri kurmaya yönelik stratejik planlar oluşturmaları önem taşıyor.

Üye ülkelere, stratejik planların sadece kağıt üzerinde kalmaması için, bu faaliyetlerin nasıl finanse edileceğini de belirleme çağrısı yapan DSÖ'ye göre, sağlığı tehdit eden konularda etkin ve sürdürülebilir önlemler alınabilmesi, ülkelerin ortak eylem, yatırım ve görev paylaşımını yapabilmeleriyle mümkün olacak.