Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD) tarafından yapılan ortak açıklamada, kamunun verdiği ilaç hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesiyle bağdaşmayan ilaç bütçelerinin sürdürülebilir olmadığı belirtildi.

Ortak yazılı açıklamada, yapılan son düzenlemelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yüzde 9,5 ek indirim sağlayan Türkiye ilaç endüstrisinin bu yıl da bütçe kısıtlamalarının yükünü üstlendiği vurgulanarak, ''Endüstrimiz, Hükümetimizin bütçe sıkıntısının aşılması ve hastalarımızın ilaca erişiminin olumsuz yönde etkilenmemesi için daha önce birçok kez gösterdiği özveriyi yine ortaya koymuştur'' ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında önemli reformların uygulamaya konulduğu, ilaç ve sağlık hizmetlerine erişimin sürekli arttığı bir ülke olduğunu unutmamak gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Günümüzde hastaların tedavi olanakları ve doktorlara başvuru sıklığı sürekli yükselmekte, bu da doğal olarak ilaç kullanımını artırmaktadır. Bu bakımdan, sürdürülemez bir fiyat indirim sistemine odaklanarak ve ihtiyacı yansıtmayan bir bütçe ile kısıtlama yaparak ülkedeki sağlık hizmetlerinin devamını sağlamak ve kalitesini yükseltmek mümkün değildir. 2011 bütçesinin geçmiş yıla göre daha yüksek olması gerekmektedir. Dar bir bütçe ile çıkılan yolda sadece fiyat indirimi ile bütçeyi dengeleme gayretleri ilaç tedarik zincirini risk altına sokmaktadır.

Ülkemiz ilaç sektörünü çatıları altında toplayan AİFD, İEİS ve TİSD olarak; kamunun verdiği ilaç hizmetinin yaygınlığı ve kalitesi ile bağdaşmayan ilaç bütçelerinin sürdürülebilir olmadığını ifade etmek isteriz. Bu kapsamda, öncelikle Hükümetimizin ilaç bütçesini sektörümüzle diyalog ve mutabakat içinde gerçekçi bir şekilde oluşturmasının ülkemizin ve hastalarımızın yararına en uygun yol olacağına inanıyoruz.''

Son yapılan ve gelecekte yapılması muhtemel fiyat indirimlerinin sektör üzerinde sarsıcı etkiler yaratacağı vurgulanan açıklamada, ''Yapılan son düzenlemelerle Türkiye'de ilaçlar Avrupa ülkelerinin en ucuzunun yüzde 30 ila yüzde 50 altında fiyatla satılmak durumunda olacaklardır. İleri ilaç teknolojilerinin ülkemize transferi ve ülkemizde ilaç üretimi ciddi bir risk altındadır'' görüşüne yer verildi.