TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İntibak Yasa Tasarısı kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen bir önergeyle ilaçtan alınan yüzde 10-20 katkı payı, yüzde 1-20 olarak değiştirildi.