TEB Merkez Heyeti ve 53 Bölge Eczacı Odası yaptıkları ortak basın açıklamasında, ''Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın Anayasa Komisyonu'ndan geçtiği haberleri'' üzerine ilaçta reklam konusunda ortak tavırlarını açıklama gereği duyduklarını belirttiler. 

''Tasarı hakkındaki görüş ve endişelerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarla defalarca paylaşılmış olmasına rağmen, Tasarı, taşıdığı risklerle Meclis Komisyonlarından onay alarak TBMM Genel Kurul Gündemine gelmeye hazır hale getirilmiştir'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bugünden itibaren Meclis Gündemine getirilmesi artık an meselesi olan Kanun Tasarısı'nın 11. maddesi, reçetesiz ilaçların topluma yönelik tanıtımının önünün açılması girişimidir ve açıkça mevcut yasal mevzuata aykırıdır. İlacın reklamının yapılmasının olası risklerini ve tehlikelerini biliyoruz. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve 53 Eczacı Odası olarak, hem kanunlara aykırı hem sağlık otoritesinin hem de sağlık profesyonellerinin karşı olduğu, bu sağlıksız girişimden bir an evvel geri dönülmesini istiyoruz. İlacın reklamının halka serbest olarak yapılması sonucu hem toplum sağlığı olumsuz olarak etkilenecek hem de reklamın getireceği maliyet ilaç fiyatlarına yansıyacağı için ilaç harcamaları da artacaktır. Ayrıca, tüketimi teşvik edici olarak yapılacak reklam sonucu gereksiz ve hatalı ilaç kullanımı da artış gösterecektir.''

Açıklamada, ayrıca milletvekillerinden Tasarı'nın ilgili maddelerinin çıkarılması yönünde tavır almaları gerektiği de ifade edildi.