İmmüno-Onkolojik tedaviler (İmmünoterapi) ASCO Kongresi’ne damga vurdu

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından düzenlenen Ulusal Kanser Kongresi’nde İmmüno-Onkolojik tedaviler ön plana çıktı. Kongreye katılan Kanser İmmunoterapisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, immüno-onkolojik tedavilerin, yaşam süresini uzatmak ve hastalara daha kaliteli bir hayat sunmak acısından avantajlı olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 05.06.2018 - 11:59

İmmüno-Onkolojik tedaviler (İmmünoterapi) ASCO Kongresi’ne damga vurdu

Tüm dünyadan saygın onkoloji uzmanları ve kanser tedavisi sürecine dahil olan diğer branşlardan doktorların katıldığı ve klinik kanser çalışmalarının ilk kez açıklandığı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi, bu yıl 1-5 Haziran tarihleri arasında Chicago’da gerçekleştirildi. 30 binden fazla kişinin takip ettiği kongrede, pek çok kanser türünde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanakları sağlık profesyonellerine sunuldu.

İMMÜNO-ONKOLOJİ KANSERLE MÜCADELEDE UMUT OLUYOR

Cerrahi müdahale, radyasyon, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin bugüne kadar kanser tedavisinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Göker, lokal olarak ilerlemiş veya ileri evre kanserlerde, uzun dönemli sağkalım sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yeni tedavilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Göker, bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve kanserle mücadelede vücudun temel savunma mekanizması olan immün sistemle doğrudan çalışmayı hedefleyen immüno-onkolojinin, başta akciğer kanserleri olmak üzere tedavide ciddi bir umut olmaya başladığını söyledi.

METASTATİK MALİGN MELANOM’DA HASTALIĞIN İLERLEMESİ ÖNLENİYOR

ASCO Kongresi’nde ayrıca “Metastatik Melanomda Adjuvan Tedavi Sonuçları”na ilişkin çalışmanın da açıklandığını belirten Göker, adjuvan tedavinin melanomda cerrahi işlem sonrasında tümörün ileri evrelere geçmesini önlemek için yapılan ve bir anlamda koruyucu etkisi olan bir tedavi olduğunu belirterek şunları söyledi:

İmmüno-onkoloji ajanlarının geniş çaplı kullanımı, kanser tedavisinin çehresini değiştirmektedir. Bugün artık metastatik melanomda, hastalığın metastatik yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için immüno-onkolojik ajanların adjuvan tedavide kullanımı söz konusudur. 2 immüno-onkolojik ajanın karşılaştırıldığı Faz 3 CheckMate-238 çalışmasının 2.yıl verilerine göre; tam cerrahi rezeksiyonun sonrası yayılma riski taşıyan melanomlu hastalarda, bu tedavinin istatiksel olarak yüzde 62,6 oranında daha uzun rekürrenssiz sağ kalım sağladığı tesbit edilmiştir.”

"İMMÜNO-ONKOLOJİ HASTANIN YAŞAM SÜRESİ VE KALİTESİNİ ARTIRIYOR"

Kongrede, 2 yıllık takip döneminde mevcut standart tedavi seçeneğine kıyasla immüno-onkoloji kombinasyonlarla tedavi edilen ve ileri evre RHK, (Renal Hücreli Karsinom, böbrek tümörü) hastalarının yaşam süresi ve kalitesini artırıyor.
RHK bulunan hastaların değerlendirildiği Faz 3 CheckMate-214 çalışmasında, hastalar tarafından bildirilen sonuçlar açıklandı. Çalışmada iki immüno-onkoloji kombinasyonu ile tedavi edilen hastalar, hastalıkla ilişkili semptomlarda azalma, yaşam kalitesi ve iyilik halinde iyileşme bildirdi. CheckMate 214 çalışmasında; immüno-onkoloji kombinasyonuyla ileri evre RHK’lu hastalarda genel sağkalım, objektif yanıt oranı ve progresyonsuz sağkalım oranlarının arttığı ve önemli miktarda etkililik yararı sağlandığı görüldü. Bu analize ek olarak; immüno-onkoloji kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda fiziksel, duygusal ve fonksiyonel olarak da iyi olma halinde olumlu değişikliklerin görüldüğü ve hastalıkla ilgili semptomlarda anlamlı iyileşme olduğunu gözlemlendi.

İMMÜNO-ONKOLOJİK TEDAVİ NEDİR?

İmmüno-onkoloji, üzerinde çok büyük Ar-Ge araştırmaları yapılan kansere karşı geliştirilen yeni bir tedavi yöntemidir. Kelime anlamı olarak, “immüno” bağışıklık sistemini, “onkoloji” ise kanseri temsil etmektedir. Geleneksel tedavi yöntemlerinde süreç, doğrudan kanserli bölge üzerine odaklanmaktadır. İmmüno-onkolojide ise tedavi, vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sistemininin kanserle mücadele etmesi prensibi üzerine kuruludur. Farkındalığı artmış bağışıklık sistemi, kanser hücrelerinin yok edilmesinde daha etkili bir rol oynayarak iyileşme sürecini destekler. Gerçekleştirilen klinik araştırmaların sonuçlarına göre, kanser tedavisinde immüno-onkolojik ilaçlar kullanıldığında uzun dönem sağkalım oranları artmaktadır. Bununla birlikte bu ilaçların yan etkileri de diğer kanser ilaçlarına göre daha yönetilebilir olduğundan hastaların tedavi sürecindeki yaşam kalitesi de artmaktadır.

VİDEO: "KANSER TARAMALARI 50 DEĞİL, 45 YAŞINDA BAŞLAMALI"

Sayfa Yükleniyor...