'İnce hastalık' en verimli çağda vuruyor

Sağlık Bakanlığı’nın ''Türkiye'de Verem Savaşı 2011 Raporu''na göre, hastaların yüzde 36'sı 25 ile 44 yaş arasında.

25.08.2011 - 11:23

'İnce hastalık' en verimli çağda vuruyor

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHM) Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Şefi Prof. Dr. Rıza Durmaz, verem görülme oranının bu yaş grubundakilerde daha yüksek olmasının, aktif bir yaşam sürmeleri nedeniyle bu hastalarla daha fazla karşılaşmalarından kaynaklandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dairesi Başkanlığınca ''Türkiye'de Verem Savaşı 2011 Raporu'' hazırlandı. Rapora göre 2009 yılında toplam 17 bin 402 tüberküloz hastası verem savaşı dispanserlerinin kayıtlarına girdi. Yeni olguların oranı yüzde 91.6 (15 bin 943), önceden tedavi gören olguların oranı ise yüzde 8.4 (bin 459) olarak saptandı.

Sağlık Bakanlığının raporuna göre ''ince hastalığa'' erkekler kadınlardan daha fazla yakalanıyor. Bu hastaların 10 bin 519'u (yüzde 60.4) erkek, 6 bin 883'ü (yüzde 39.6) kadın. Buna göre erkek hasta sayısı kadınların 1.5 katı fazla.

AKTİF YAŞAM ETKİLİ OLUYOR
Rapora göre, verem en çok genç ve orta yaş grubundaki kişilerde görülüyor. Kayıtlardaki tüm hastaların yüzde 1.3'ü 0-4, 4.2'si 5-14, 20.5'i 15-24, 36.1'i 25-44, 26'sı 45-64, 11.9'u ise 65 yaş ve üstü kişilerden oluşuyor.

Prof. Dr. Rıza Durmaz, rapordaki bu veriyi değerlendirirken verem hastalığının kişileri en verimli çağda vurmasının, bu yaş grubundakilerin aktif bir yaşam sürmesinden kaynaklandığını söyledi. Prof. Durmaz, ''Gerek iş, gerekse sosyal açıdan hareketli bir yaşam süren genç ve orta yaş grubundakilerin verem hastalarıyla karşılaşma, dolayısıyla hastalığı bu kişilerden kapma riskleri diğer yaş grubundakilere göre daha yüksek'' diye konuştu.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...