İlişkili Haberler

Kadınların yaşadığı ruh sağlığı problemlerine ilişkin uyarılarda bulunan Psikiyatrist Dr. Hatice Turan, günümüzde kadınların toplumsal cinsiyetçilik nedeniyle yaşadıkları ayrımcılık, kadına yönelik şiddet gibi durumların, biyolojik etkenlere ek olarak kadınları ruh sağlığı sorunlarına daha yatkın hale getirdiğini bildirdi.

Kadınları, sorunlarını tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için konuşmaya davet eden Turan, araştırmaların gelişmiş ülkelerde kadınların erkeklere göre daha uzun yaşamalarına rağmen, çok daha fazla akut ve kronik hastalık bulgusuna sahip olduklarını gösterdiği bilgisini paylaştı. Turan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada başlıca kadın sağlığı sorunu ruhsal sağlıktır. Bu nedenle de kadın ruh sağlığı gelişmiş ülkelerde ayrı bir dal olarak ele alınmaktadır. Kadınların yaşamında kültüre, ekonomik duruma ve çevreye özgü farklılıklar ortaya çıkar. Kadınların cinsellikleri, doğurganlıkları, erkeklerle ve toplumla olan ilişkileri ruhsal yapıları üzerinde de farklılıklar oluşturur. Toplumsal cinsiyet rolleri kadın yaşantısını özgürce planlamasında zorluklara neden olurken yaşamını daha da stresli hale getirmektedir.

KADINLAR YAŞADIKLARI OLUMSUZLUKLARI DEĞİŞTİRİLEMEZ OLARAK GÖRMEMELİ

Gebelik süreci, doğum, çocuk yetiştirme, ailenin diğer bireylerinin bakımını üstlenme, ikili ilişkilerde yaşanan zorlanmalar günlük yaşam sorunlarını da artırır. Tüm bunların sonucu olarak, kadınların yaşadıkları durumları değiştirilemez olarak görmesi, kadının kendisini daha olumsuz algılamaya, benlik saygısında azalmaya, olumsuzlukları içselleştirmeye ve çevresel değişkenlerden daha çok etkilenmeye neden olur."

TÜRKİYE'NİN İLK ÖZEL KADIN RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

Sosyoekonomik durum, cinsiyet rolleri, şiddete maruz kalma ve gebelik, doğum, adet döngüsü, menopoz süreci gibi biyolojik faktörlerin kadın ruh sağlığını doğrudan etkilediğine işaret eden Turan, kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, bedensel belirtilerin ön planda olduğu somatoform bozukluklar, travma sonrası stres bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve yeme bozuklukları gibi ruhsal tanıların kadınlarda erkeklere oranla belirgin olarak daha sık ortaya çıktığını ifade etti.

Turan, şu açıklamalarda bulundu: "Tüm bu konuların hassasiyetini ve önemini bilerek, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi bünyesindeki Türkiye'nin ilk özel kadın ruh sağlığı merkezinde kadınların hayatlarının her aşamasında karşılaşabileceği zorluklara ve ruhsal sorunlara yönelik tedavi ve psikolojik destek sağlamayı hedeflemekteyiz. Kadın Ruh Sağlığı Merkezimizde, sağlıklı toplum için, kadın ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi için çalışıyoruz.

ÇALIŞMA HAYATINDAN UZAK KALMA, KADIN PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kişiyi sadece ruhsal hastalıklar yönünden değil, kadınların biyolojik üreme döngüsü, aile içi veya toplumsal şiddete/ayrımcılığa maruz kalması, eğitim/çalışma hayatından uzak kalması ve sosyal destek yoksunluğu gibi pek çok etkenle karşı karşıya olduğumuzu unutmadan değerlendiriyoruz. Tedavi seçeneklerimizi buna yönelik planlıyor ve yardımcı destek sistemlerini harekete geçiriyoruz."