Kahvehaneler sigara yasağını destekliyor

İstanbul'da yapılan bir araştırmaya göre, kahvehane müşterilerinin yüzde 70,7'si sigara yasağını destekliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.04.2010 - 12:52

Kahvehaneler sigara yasağını destekliyor

Çalışmayan ve zamanının büyük kısmını kahvehanede geçiren kesimin yüzde 80,5'i, çalışanların ise yüzde 60,2'si yasaya destek verdiğini belirtti.

19 Temmuz 2009'da yürürlüğe giren genişletilmiş sigara yasağından 7 ay sonra, Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından İstanbul'da yapılan araştırmanın sonucu açıklandı.

Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından sigara yasası sonrası kahvehane müşterilerinin sigara bırakma davranışı üzerindeki etkisi üzerine, Ocak-Şubat 2010 tarihleri arasında yapılan araştırma, İstanbul'da bir mahalledeki 18 kahvehanede toplam 256 kişi üzerinde yapıldı. Toplamda 4'ü kadın, 252'si erkekten oluşan katılımcıların yaşları 13 ila 85 arasında değişiyor. Katılımcıların yüzde 48'i bir işte çalışırken, yüzde 52'si ise herhangi bir işte çalışmıyor ya da emekli. Çoğu ilkokul mezunu olan katılımcılar içinde üniversite mezunlarının oranı ise yüzde 24,6.

Araştırmaya katılan 256 kişiden yüzde 49,6'sı sigara içiyor. Sigara içenlerin yüzde 29,4'ünün bağımlılık derecesi çok düşük, yüzde 25,2'sinin ise bağımlılık derecesi çok yüksek. Katılımcıların yüzde 42,2'si hergün, yüzde 7,4'ü ara sıra sigara içiyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 44,1'i evde içilen sigaradan dolayı sigara dumanına maruz kalıyor.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 70,7'Sİ YASAĞI DESTEKLİYOR
Araştırmanın sonucuna göre, kahvehane müşterilerinin yüzde 70,7'si sigara yasağını destekliyor. Çalışmayan ve zamanın büyük kısmını kahvehanede geçiren kesimin yüzde 80,5'i, çalışanların ise yüzde 60,2'si yasaya destek verdiğini belirtiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 25,8'i sigara yasasından sonra kahvehaneye geliş sıklığının arttığını ifade ederken, ''değişmedi'' diyenlerin sıklığı yüzde 48,4 olarak görülüyor. Bağımlılık düzeyi ağır olanlar yasağı istemezken, hafif olanlar destek veriyor.

Sigaraya bağımlılık düzeyi düşük olarak değerlendirilen katılımcıların yüzde 97,1'i yasağı desteklerken, bu oran bağımlılık düzeyi yüksek olanlarda yüzde 13,3'e kadar düşüyor.

Katılımcıların yüzde 52.1'i sigarayı bırakmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna'' ''düşündüğü'' yanıtını verirken, yüzde 25,6'sı ''düşünmüyorum'', yüzde 22.2'si ise ''emin değilim'' şeklinde cevap veriyor.

Sayfa Yükleniyor...