Erken dönem kalp hastalığı aile geçmişine sahip olanlarda risk faktörü artıyor. Bu tür bir aile geçmişi olan kişilerin gelecek 10 yıl içinde kalp krizi geçirme risklerini Framingham isimli bir sistemle öğrenilmesi hekimler tarafından tavsiye ediliyor.

Bu sistem yaş, tansiyon, sigara içme durumu, kolesterol seviyesi ve HDL kolesterol seviyesine bakarak riski ortaya koyabiliyor. Fakat Johns Hopkins Medicine tarafından yapılan bir araştırmaya göre Framingham risk sonucu, özellikle de aile geçmişi olan kişilerde yol gösterici olmamalı. 60 yaşından önce kız kardeşi ya da erkek kardeşi kalp krizi geçirmiş 784 kişi arasında yapılan araştırma, 10 yıl içerisinde erkeklerin yüzde 20’sinin, kadınların ise yüzde 7’sinin kalp krizi geçireceğini ya da kalple ilgili sorun yaşayacağını ortaya koyuyor. Framingham tarafından ortaya konulan sonuçlara bakıldığında ise erkeklerin sadece yüzde 12’si kadınların ise yüzde 6’sı kardiyovasküler risk altında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi