NTV

Kanser bilgilerine daha çok internetten ulaşılıyor

ntv.com.tr

Sağlık

Hayatın hemen her alanına giren internet, sağlık bilgisine ulaşmak için de sık başvurulan kaynaklardan biri. Öyle ki 1106 kişinin katılımıyla yapılan anket sonucuna göre, Türkiye’de 2005 yılında %22.4 olan sağlık bilgilerine ulaşma amaçlı internet kullanımı 2015’de %66.3’e yükselmiş durumda.

İlişkili Haberler

Her geçen gün internetin farklı amaçlarla kullanıldığı dünyamızda, son 5 yıldır oldukça yaygınlaşan etkileşim türlerinden biri de, sanal ortamda sağlık bilgilerine ulaşmak. ABD’de erişkinlerin %85’i internet kullanıyor, ortalama %80’i ise sağlık bilgilerine ulaşmak için interneti tercih ediyor. Tüm internet aramalarının %4.5’inin sağlıkla ilgili olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de ise sağlık bilgilerine ulaşmak için internet kullanım oranının 2005 yılında %22.4 iken, 2015’de %66.3’e yükseldiği görülüyor.

İnternet kullanımının ve imkanların hızlıca artmasıyla bilgiye ulaşmak kolaylaştı, fakat bu artışın kontrol mekanizmalarını zorladığı da bir gerçek. Zira her türlü forum, blog ve sosyal medya ağlarında, tıbbi bilgi ve yetki sahibi olmayan pek çok insan paylaşımda bulunabiliyor.

Bu konu ile ilgili yakın zamanda ülkemizde çok önemli bir anket çalışması yapıldı. Tek Doz Dijital’den Dr. Sertaç Doğanay’ın aktardığına göre, Uzm. Dr. Erdinç Nayır’ın koordinatörlüğünde Türk Onkoloji Grubu’nun yaptığı bu çalışma, kanser hastaları ve yakınları üzerinde yapılmış, dünyadaki en geniş kapsamlı anket çalışması niteliğini taşıyor.

Nisan 2015 – Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye’de 11 tıbbi onkoloji merkezinin katılımıyla yapılan çalışmaya 1106 kişi katıldı. Çalışmada, hastaların %56.7’sinin direkt olarak, %24.3’ünün ise akraba ve arkadaşları vasıtasıyla internette hastalıkları ile alakalı araştırma yaptıkları saptandı.

ANKET SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

Yüz yüze görüşme ve hastane ortamında yapılan anketin ilgi çeken bazı sonuçları şöyle:
- Onkoloji ile ilgili bir bilgiye ulaşmak için katılımcıların %43.3’ü sadece doktora, %35’i hem doktora hem de internete, %11.4’ü sadece internete, %7.1’si doktora, internete ve bir yakınına başvurduğunu belirtti. %54.3’ünün ise interneti kullandığı tespit edildi.
- İnternete sağlık bilgilerine ulaşma amaçlı ne sıklıkta girildiği sorgulandığında %21.9’u ayda 2-3 kez, %34.2’si ayda bir kez, %16.5’i haftada 3 kez ve daha fazla, %27.4’ü haftada 1-2 kez girdiğini belirtti.
- Katılımcıların %46.8’i kanser tedavisini planlayan doktoru internetten araştırdığını, %53.2’si araştırma yapmadığını belirtti. %43.7’si doktor tarafından verilen kanser tedavisini internetten araştırdığını, %56.3’ü ise araştırma yapmadığını aktardı.
- Kanser ile ilgili internetten edinilen bilgileri doktorlarıyla ne ölçüde paylaşıldığı sorgulandığında anket katılımcılarının %32.9’u her zaman paylaştığını, %40.1’i bazen paylaştığını, %26.9’u ise hiç paylaşmadığını söyledi.

“SAĞLIK BİLGİSİ İÇİN İNTERNET YAYGIN ŞEKİLDE KULLANILIYOR “

Anket sonuçlarını yorumlayan Dr. Sertaç Doğanay, “Bu sonuçlara baktığımızda görülüyor ki, ülkemizdeki hasta ve hasta yakınları, sağlıkla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak ve tedaviye başlamadan önce çeşitli kararlar vermek için interneti yaygın şekilde kullanıyor. Toplumumuzdaki insanlar, birbirlerinden duydukları tedavi yöntemlerine ve tanıdık doktorlara güvenmektense, öncelikle internette arama yapmayı tercih ediyor. Çalışmada hasta ve hasta yakınlarına kanser ile ilgili bir bilgiye ulaşmak istenildiğinde, hangi kaynaklara başvurdukları sorgulandığında, %54.3’ünün interneti kullandığı saptanmış. Bu da, internette var olan sağlık bilgilerinin olabildiğince sık kontrol edilmesini ve hastalara doğru bilgiler vermenin önemini bize gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

ANKETİ ONKOLOGLAR YAPTI

Anket çalışmasının Koordinatörü Dr. Erdinç Nayır, bu çalışmayı Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yapan Özgür Tanrıverdi, Yusuf Karakaş, Saadettin Kılıçkap, Serdar Turhal, Nilüfer Avcı, Kerem Okutur, Doğan Koca, Dilek Erdem, Hüseyin Abalı, Deniz Yamaç, Cemil Bilir ve Turgut Kaçan’dan oluşan onkolog grubuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzm. Dr. Erdinç Nayır, çalışmanın 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresinde sözel olarak sunulduğunu, ayrıca Journal of Balkan Union of Oncology dergisinde yayımlanacağını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER