NTV

‘Kanserde ağrı tedavisi yetersiz’

Sağlık

Çok sayıda kanser hastasının yetersiz ağrı tedavisi aldığını belirten GÜ Tıp Fakültesi Algoloji-Ağrı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Avni Babacan, etkili yaklaşımlarla ağrı dindirilmesi yoluna gidilmediğini söyledi.

Kanserin sadece belirli bir bölgeyi değil, bütün vücudu ilgilendiren bir hastalık olduğunu belirten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji-Ağrı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Avni Babacan, kanserin; sıkıntı ve acılara neden olan, çoğu zaman çaresizlik duygusu ve psikolojik çöküntünün eşlik ettiği bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

“Kanserin genelde en zor ve en ağır yanı ağrılardır” diyen Prof. Babacan, ağrının yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekti. Ağrıya neden olan unsurları; tümörün kendisi, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi yöntemleri şeklinde sıralayan Babacan, etkili ağrı tedavisinin hayat kalitesini artırdığını belirterek birçok kanser hastasının etkili ağrı tedavisinden yararlanamadığını söyledi. Babacan, “Ne yazık ki kanser hastalarının çoğu yetersiz ağrı tedavisi almakta ve hastalığın tedavisiyle uğraşan hekimler etkili yaklaşımlarla ağrı dindirilmesi yoluna gitmemektedir. Oysa ağrının ortadan kaldırılmasının kanser tedavisine de olumlu katkısı vardır. Kanser hastalarının etkili ve yeterli ağrı tedavisi görmemelerinin en önemli nedeni ağrı uzmanı olan hekimlere ulaşamamalarıdır” dedi.

Pek çok kanser ağrısının ilaç ve ilaç dışı tekniklerle etkili şekilde dindirilebildiğini kaydeden Babacan, kanser ağrısı tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında şunları aktardı: “İlk seçenek ağrı kesicilerdir. Ağrı kesiciler toplumda sık kullanılan ilaçların başında gelir. Bu nedenle ağrı kesiciler Dünya Sağlık Örgütü’nün basamak tedavisi adı verilen sistemine uygun olarak kullanılmalıdır. Basamak tedavisinde önemli olan hastanın ağrısına göre ilaçları düzenlemektir. Kanser ağrısında ağrı tedavisi kişiye özgüdür. Ağrı kesici kullanım ilkelerinin hastalara öğretilmesi gerekir. İyi ve kalıcı bir ağrı tedavisi için ilaçlar vaktinde alınmalıdır. Ağrı geçtikten sonra ilaçları bırakmak doğru değildir. Korkulanın aksine kanser hastalarında morfin ve morfin benzeri ağrı kesici ilaçlar bağımlılık yapmaz.

"AĞRISIZ YAŞAM İNSANLIK HAKKIDIR"
Eğer ağrı kesici ilaçlar istenilen derecede etkili olmazsa sinir blokları uygulanır. Burada ağrıya neden olan sinirler bloke edilir. Bu amaçla bloke edilecek sinirlere çeşitli ilaçlar ve radyofrekanstermokoagülasyon yöntemleri uygulanır. Radyofrekanstermokoagülasyon yönteminde yüksek frekanslı radyo dalgaları uygulanarak ağrı iletimi engellenir. Eğer sinir blokları da başarılı olmazsa morfin pompası kullanılır. Omuriliğe kateter yerleştirilir. Daha sonrada cilt altına pompa yerleştirilerek kateter buna bağlanır. Bu pompadan çok düşük doz morfin verilerek hastanın ağrısı etkili olarak dindirilir. Sonuç olarak, ağrısız yaşam her birey için bir insanlık hakkıdır, sloganımız şudur; ‘ağrın varsa duyur sesini, ağrıya çare var…“