'Katılım payı'na yürütmeyi durdurma

Danıştay 10. Dairesi, aile hekimliği muayenesinde 2 TL'lik katılım payı alınmasına ilişkin hükmün yürütmesini durdurdu.

Anadolu Ajansı 14.04.2010 - 16:45

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) açtığı davada, Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ'in, aralarında aile hekimliği muayenesinde 2 TL'lik katılım payı alınmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmişti.

Davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi'nin kararında, 5238 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un 5'inci maddesindeki, aile hekimliği hizmetlerinin ücretsiz olduğu yönündeki kuralı da dikkate alan yasa koyucu tarafından, 178 sayılı KHK'nin geçici 9'uncu maddesinde ve bu maddenin göndermede bulunduğu 5510 sayılı yasanın 69'uncu maddesinde ''Aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacağı''nın kurala bağlandığına dikkat çekildi.

Kararda, ''Esasen, aile hekimliğince verilen muayene dahil diğer sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasının doğal sonucu olarak aile hekimlerince verilen hizmetten katılım payı alınmasına da hukuki olanak bulunmamaktadır'' denildi.

Kararda, bu durumda düzenlemede hukuka uygunluk görülmediği belirtilerek, yürütmesinin durdurulduğu bildirildi. Daire, tebliğin diğer hükümlerine ilişkin yürütmenin durdurulması istemini ise reddetti.

Sağlık ve Maliye bakanlıkları, bu karara itirazda bulunabilecek. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...