Klinik şefi, 'eğitim görevlisi' oldu

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 'uzman tabip' ibaresi kaldırıldı, 'klinik şefi, klinik şef yardımcısı' ibaresi ise 'eğitim görevlisi' olarak değiştirildi.

17.01.2012 - 10:34

Klinik şefi, 'eğitim görevlisi' oldu

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 2. maddesinde yer alan ''uzman tabip'' ibaresi kaldırıldı, ''klinik şefi, klinik şef yardımcısı'' ibaresi ise ''eğitim görevlisi'' olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin, ''hizmet puanının hesaplanmasını'' düzenleyen 10. maddesine ''Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı yüzde 100 fazlasıyla verilebilir'' fıkrası eklendi.

Yönetmeliğin, ''geçici görevlendirmeler ve hizmet puanları''nı düzenleyen 11. maddesine şu fıkralar eklendi: ''Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personel, en az sekiz haftalık gebe veya ruhsal hastalıklarda yüzde yirmi beş, diğer durumlarda yüzde kırk iş kaybı olduğunu veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun iki yaşından küçük olması veya ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi halinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personel, şiddete maruz kalıp da bu durumu adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri halinde, dava süresince C veya D hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilen personel, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden almış olduğu davanın safahatı ile ilgili belgeyi çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.''

ATAMALARDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Ayrıca, merkez teşkilatı kadrolarına kararname ile atama yapılan kadrolara ve il müdürü kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kura şartı aranmayacak.

Yönetmeliğin eş durumu nedeniyle atamaları düzenleyen ilgili maddede yer alan ''uzman tabip'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''uzman diş tabipleri'' ibaresi eklendi ve ''klinik şefleri, klinik şef yardımcıları'' ibaresi ''eğitim görevlileri'' olarak değiştirildi. Söz konusu maddedeki ''Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne'' ibaresi ''Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına'' şeklinde değiştirildi.

Sınıf, unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalara ilişkin yönetmelik maddesinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdüren ve bu görevlerden ayrılmak isteyen uzman tabipler, personel dağılım cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilecekler.

Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilecekler.

Eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin, başasistanlık atanma şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekiyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...