Kireçlenmenin en çok orta kulakta meydana geldiğini belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Engin Acıoğlu, daha çok 30-40’lı yaşlarda görülen kulak kireçlenmelerinin, işitme kayıplarının en önemli nedenlerinden olduğunu söyledi.

Kireçlenmenin türleri olduğunu belirten Dr. Acıoğlu, “Kireçlenme, kulakta görüldüğü bölgeye göre isimlendirilse de en çok orta kulakta ortaya çıkmaktadır. Kulak kireçlenmelerinde çoğunlukla ortak belirti çınlama ve işitme kayıplarıdır” dedi.

HER 10 KİŞİDEN BİRİNDE KULAK KİREÇLENMESİ GÖRÜLEBİLİR

Kulak kireçlenmesinin en sık rastlanan türü olan otoskleroz, her 10 kişiden birinde görülebiliyor. Kadınlarda ve genetik geçmişi olanlarda daha çok görülüyor, hamilelikte ortaya çıkma ihtimalı artıyor.

Hasta, bazen şiddetli çınlamanın yarattığı rahatsızlıktan dolayı işitme kaybının farkında bile varamayabiliyor.

İÇ KULAK PROTEZİ UYGULANABİLİYOR

Kulak zarında herhangi bir hasar yaratmayan basit kulak zarı kireçlenmelerinde cerrahi müdahale yapılmadığını belirten Acıoğlu, hastalığın tedavisinde izlenen yolu ise şöyle anlattı:

“Timpanoskleroz denen ve orta kulak kemikçiklerini tutan tipinde çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin kireçlenme durumuna göre cerrahi uygulanır. Etkilenen kemikçikler operasyon sırasında tespit edilip çıkarılır ve buna uygun orta kulak protezleri ile işitme tekrar normal seviyelere getirilir. Bu protezler titanyum, floroplastik, teflon ya da teflon floroplastik olabilir. Hangisinin tercih edileceği, kullanılacağı yere ve amacına göre belirlenmektedir.

KİREÇLENME İÇ KULAĞA İLERLEMEDEN MÜDAHALE EDİLMELİ

Kulak kireçlenmesinin özel bir tipi olan otosklerozun tedavisi erken ve geç evre olarak ikiye ayrılır. Erken dönemde henüz kireçlenme tam oluşmamıştır. Yumuşak evre olarak da bilinen bu dönemde hastaya sodyum florür içerikli tabletler verilip hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. Ancak kireçlenmenin ilerlediği ve geç evre olarak bilinen durumda tedavi yöntemi cerrahi olmaktadır. Genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatta kireçlenmiş kemikçik çıkarılarak yerine piston yerleştirilir. Bazen otoskleroz, iç kulak kireçlenmesine kadar gidebilir. Kireçlenmenin iç kulağa kadar gitmesi durumunda ameliyat yapılsa bile işitme kaybı düzeltilemez hale gelebilir. Çünkü kireçlenme iç kulağa ilerledikçe hastanın sinirsel işitme kaybı başlar. Bunun için erken dönemde tedavi sağlanması önemlidir.”

AMELİYAT SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Operasyon sonrası hastaların iki gün dinlenmesinin yeterli olduğunu, ancak ameliyatı takip eden ilk üç hatta altı ayın önem taşıdığını dile getiren Doç. Dr. Engin Acıoğlu, “Hastanın bu sürede kulakta pozitif basınca yol açacak ağır kaldırma, ıkınma, dalış ya da uçak yolcuğu gibi durumlardan kaçınması gerekir. Otosklerozun her iki kulakta ortaya çıkma ihtimali daha fazla bu tür hastalarda her iki kulağa aynı anda müdahale yapılmaz, en az 6 ay beklemek gerekir. Cerrahi sonrası hastaların işitmeleri hemen düzelir ve buna paralel olarak da duydukları kulak çınlamaları azalır, hatta kaybolur. Hastalar daha önce kullanmak zorunda kaldıkları işitme cihazlarını ve getirdiği sıkıntıları bırakıp normal yaşantılarına geri dönebilir” diye konuştu.