Küresel Sepsis Birliğinden acil eylem çağrısı

Türkiye de dâhil olmak üzere yetmişten fazla ülkeden sepsis konusunda öncü hekimler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önlenebilir ölümlerin en önde gelen nedeni olan sepsisin giderek artan tekrarlama sıklığına yönelik bir adım atılması için ortak bir eylem çağrısında bulundu. Eylem çağrısının muhatabı, Dünya Sağlık Örgütü’nün karar alma merci olan Dünya Sağlık Meclisi (WHA).

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2016 - 11:30

Küresel Sepsis Birliğinden acil eylem çağrısı

Sepsisin 2016 WHA yıllık toplantısında gündem maddesi olarak ele alınmasına ilişkin acil bir çağrı niteliğindeki eylem çağrısı, 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve internet bağlantısına sahip herkesin www.worldsepsiscongress.org adresinden takip edebileceği 1. Dünya Sepsis Kongresi’nin arifesinde Küresel Sepsis Birliği tarafından yayınlandı.

13 Eylül’deki Dünya Sepsis Günü’nden hemen önce düzenlenecek olan online konferansa dünyanın dört bir yanından 8000’in üzerinde kuruluş ve hekim katılacak. Sepsis geçirip sağ kalanlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları, hikayelerini dünyanın farklı noktalarından paylaşacak.

Genellikle ‘kan zehirlenmesi’ olarak adlandırılan sepsis, vücudun enfeksiyona verdiği çok kuvvetli ve hayatı tehdit edici yanıtın neden olduğu bir komplikasyon. Doku hasarı, organ yetmezliği ve ölüme sebebiyet veren sepsis ilk etapta sıklıkla başka tıbbi durumlarla karıştırılıyor ve belirtileri göz ardı ediliyor.

DÜNYADAKİ EN YAYGIN ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDAN BİRİ

Küresel Sepsis Birliği Başkanı Dr. Konrad Reinhart, “Sepsis dünyadaki en yaygın ölümcül hastalıklardan biridir. Ayrıca hem gelişmiş ülkelerde hem de kaynakların kısıtlı olduğu bölgelerde eşit şiddette etki gösteren birkaç tıbbi durumdan biridir. Dünyanın gelişmiş yerlerinde sepsis son on yılda yıllık olarak yüzde 5-13 oranında ciddi bir artış gösteriyor ve artık bağırsak kanseriyle meme kanserinin toplamından daha fazla can alıyor. Sepsis kısa sürede fark edilir ve tedavisi yapılırsa hastaların hayatı kurtuluyor. Ne var ki sağlık personelinin bu konuda daha iyi bir eğitime ihtiyacı var, çünkü onlar sepsisin önlenmesi, tanısı ve tedavisinde en önemli halkayı oluşturuyorlar.” dedi.

KİMLER SEPSİS RİSKİ ALTINDA?

Modern tıpta kaydedilen aşı, antibiyotik ve akut bakım gibi gelişmelere rağmen sepsis, hastanelerdeki yüzde 30 ila 60 ölüm oranıyla enfeksiyon kaynaklı ölümlerin en temel sebebi olmaya devam ediyor.
Gelişmekte olan ülkelerde sepsis, bir yılda gerçekleşen ölümlerin yüzde 60 ila 80’inin sebebi. Her yıl 6 milyondan fazla yenidoğan ve çocuğa ilaveten gebelik ve doğum esnasında sepsis bulaştıran 100 binden fazla kadın da bu hastalıktan etkileniyor.

Türk Yoğun Bakım Derneği’ nden yapılan açıklamada ise sepsis açısından en büyük risk altında olanların; 60 yaşın üzerindeki bireyler, kronik hastalığı bulunan ve/veya kemoterapi alan kişiler, yenidoğan bebekler ve anneleri ile grip ve zatürre gibi yaygın hastalıklara karşı aşılanmamış kişiler olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sepsis hızla gelir ve daima bir enfeksiyondan kaynaklanır. Halk; SARS, H1N1, Ebola, sıtma gibi enfeksiyonlara bağlı ölümlerin tamamının sepsis nedeniyle gerçekleştiğinin büyük ölçüde farkında değil.” ifadesi yer aldı.

SEPSİS NEDEN YÜKSELİŞTE?

Sepsis nedeniyle hastaneye yatış verilerinin mevcut bulunduğu tüm ülkelerde olgu sayısı sürekli olarak artıyor. ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), sepsis nedeniyle hastaneye başvurma sayısının 2000 yılındaki 621 bin seviyesinden 2008 yılında 1.141 bine çıktığını tahmin ediyor. Bu artışın sebepleri çeşitli olmakla birlikte nüfusun giderek yaşlanması, tüm yaş gruplarında yüksek riskli tıbbi müdahalelere giderek daha çok gerçekleştirilmesi ve ilaçlara dirençli, daha şiddetli bakterilerle virüslerin ortaya çıkması ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerde malnütrisyon, yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişememe ve aşılarla ilgili yanlış bilgiler yüksek ölüm oranlarının görülmesine katkıda bulunan faktörler.

Sayfa Yükleniyor...