Kurum hekimi olarak görev yapan doktorlar, sorunlarına dikkat çekmek üzere Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimler Kolu, Ankara Tabip Odası (ATO) Pratisyen Hekim Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi adına ortak açıklamayı ATO Pratisyen Hekim Komisyonu üyesi Figen Şahbaz okudu.

Şahbaz, kurum hekimlerinin, birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev yaptığını, bu hekimlerin öncelikle kurumda çalışan personele yönelik sağlık hizmeti verdiğini hatırlattı. Yaptıkları iş gereği Sağlık Bakanlığı ile ilişki içinde olmalarına rağmen yıllardır bu bakanlık tarafından görülmediklerini, yok sayıldıklarını ya da ikinci sınıf muamelesi gördüklerini savunan Şahbaz, ülkedeki tüm hekim, diş hekimi ve hemşirelere kıyasla en düşük aylık geliri olan sağlık çalışanları olduklarını söyledi.

Kurum hekimlerinin ortalama maaşının 2 bin TL civarında olduğunu dile getiren Şahbaz, ''Yoksulluk sınırının altında olan bu ücretler, içinde bulunduğumuz bu durum, çok acil bir şekilde ele alınmalı, hekim olmanın gerektirdiği sosyal statüye uygun bir oranda maaşlarımızda emekliliğe yansıyan iyileştirmeler yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığından beklentimiz budur'' diye konuştu.

Tam Gün Yasası ile kendilerine tanınan iş yeri hekimliği yapabilme hakkının uygulamada mümkün olmadığını öne süren Şahbaz, bazı kurum hekimlerinin gelecek ve geçinme kaygısıyla aile hekimi olmak ya da döner sermaye ek ödemesinden yararlanmak için istemeden de olsa Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçtiklerini ifade etti.

Şahbaz, ''Sağlık Bakanlığından talebimiz kurum hekimlerine gereken önemin ve değerin verilmesi, mesleğimizi layıkıyla yapmamızın önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılması, kurum hekimleri de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının temel ücretlendirmesinde emekliliğe yansıyan düzenlemeler ve iyileştirmelerin yapılmasıdır'' diye konuştu.

Kurum hekimleri, basın açıklamasının ardından bordrolarını ve taleplerini içeren dilekçelerini Sağlık Bakanlığına iletti.