CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, yakın tarihimizde yaşanan toplumsal ve siyasal olayların toplum psikolojisine etkilerini ortaya koymak için TBMM'de bir araştırma yapılmasını istedi. 

Anayasa’nın 56’ncı maddesinde devletin herkesin yaşamını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla pozitif yükümlü kıldığını belirten Dr. İrgil'in, Sağlık Bakanlığı’nın ruh sağlığı alanındaki son çalışmayı 2011 yılında raporlaştırdığına dikkat çektiği önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA VE ONA BAĞLI SORUNLARDA ARTIŞ VAR"

"Türkiye’de özellikle son 3 yıldır; toplumda kutuplaşma kaynaklı sorunlar artış göstermiştir. Ruh sağlığı uzmanlarının açıklamalarına göre; terör olaylarının tırmanması ve masum sivil halka yönelik artan saldırılar sonucu ölüm ve yaralanmadan kaynaklı acı bilanço toplumun tümünde sarsıcı etki yaratmıştır.

"YARINLARDAN ENDİŞE DUYULUYOR"

Siyasi hayattaki belirsizlikler ve beraberinde getirdiği istikrarsızlık, toplumun ‘Yarınlardan endişe’ duymasına yol açmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi ardından 'OHAL' ilan edilmesiyle birçok kesimdeki mağduriyetlerin de yarın kaygısını artırma ihtimali, bireyin beden ve ruh sağlığını kollamakla yükümlü devletin dikkate alması gereken bir durumdur.

"TOPLUM RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI İÇİN ÖNLEM ALINMALI"

Bu bağlamda; sayılan sebeplerin toplumun ruh sağlığında ne gibi sorunlara yol açtığının belirlenebilmesi, bu sorunların giderilebilmesine yönelik yapılması gereken çalışma ve eylem planlarının ortaya konabilmesi ve toplumsal ruh sağlığının korunmasına yönelik önlemlerin belirlenebilmesi için Anayasa'nın 98'inci Meclis İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."