Meme kanserine yakalanma yaşı düşüyor

Kadınlarda kanserden ölümlerde ikinci sırada yer alan meme kanseri, her 8 kadından birini tehdit ediyor. Türkiye’de özellikle meme kanserine yakalananların yaşlarının gençleşmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

ntv.com.tr 02.10.2018 - 10:15

Meme kanserine yakalanma yaşı düşüyor
Fotoğraf: Getty Images Turkey

Yaşam sitili ve alışkanlıklar, çevresel faktörler ve genetik kanser geçişi meme kanseri risk artışında rolü olabilecek faktörler. Birçok çalışma, meme kanseri riskine egzersiz yapmanın olumlu etkisini, obezitenin ve yağ yönünden zengin beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkisini ortaya koyduğunu belirten Memorial Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Cenap Dener, meme kanseri riskini ortaya koyacak genetik testler konusunda da çok hızlı ilerlemeler olduğunu söyleyerek meme kanserinden korunmada etkili yöntemlere dikkat çekti ve şu bilgileri verdi:

“Araştırmacılar son yıllarda kan dolaşımında serbest dolaşan tümör hücrelerini saptayacak testler bulmuş ve ülkemiz de dahil olmak üzere kullanıma sunmuşlardır. Özellikle meme kanseri hastalığını tam olarak tedavi ettiğimizi kabul ettiğimiz vakaların bir kısmında hastalık yeniden var olabilmekte ve tekrar karşımıza çıkabilmektedir. Dolaşan tümör hücrelerini saptayan testler ile bu tip vakalarda henüz bir metastaz (tümörün bir organa sıçraması) klinik olarak ortada yokken bu tümör hücreleri kanda saptanabilmektedir. Bu konuda halen en kısıtlayıcı şey test maliyetlerinin yüksek olmasıdır.

YENİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Meme kanseri teşhis alanında da önemli gelişmeler olmaktadır. Sintimamografi adı verilen yöntemde meme kanser hücrelerine tutunabilen bir radyoaktif madde hastaya verilerek meme kanser hücreleri özel bir kamera yardımıyla tespit edilebilmektedir. Özellikle standart mamografilerde şüpheli bir alan bulunan hastalarda bu yeni tip görüntüleme yönteminin kanser tanısında yararlı olabileceği düşünülmektedir. Ancak tam rolü henüz açık değildir, yoğun meme yapısına sahip genç hastalarda yararlı olması beklenmektedir.

KEMOTERAPİNİN YARARLI OLACAĞI HASTALAR ÖNCEDEN TESPİT EDİLEBİLİYOR

Kemoterapi meme kanseri tedavisinde önemli bir role sahiptir ancak kısa ve uzun vadeli ciddi zararlı etkileri de bulunmaktadır. Son yıllarda kanser hücre genetiğini inceleyen birkaç adet test ülkemiz dahil tüm dünyada kullanıma sunulmuş, kemoterapiden yarar görecek ve görmeyecek hasta gruplarının ayırt edilmesinde çok değerli hale gelmiştir. Test, aynı zamanda gelecekte nüksetme ihtimalinin ne kadar olduğunu belirlemede de doktorlara yardımcı olmaktadır.

MEME KORUYUCU CERRAHİ ÖN PLANDA

Meme kanser cerrahisinde tümör erken aşamada fark edilmişse meme koruyucu cerrahilerin yapılması ön plana çıkmıştır. Kanser kemoterapi ilaçlarının oldukça etkili olması nedeniyle artık büyük tümörlerde de önce kemoterapi verilerek tümör küçültülmekte sonra meme koruyucu ameliyatlar yapılabilmektedir. Aynı memede birden fazla odakta meme kanseri olan, ailesinde kanser bulunan, meme korunduktan sonra ışın alması sakıncalı olan vakalarda yine de tüm memenin ameliyatla alınması gereği vardır. Böyle bir durumda da o memenin cildi bırakılarak içindeki meme dokusu boşaltılmakta, aynı seansta o memenin içine silikon protez konularak hastanın memesi alındığı halde meme imajı devam etmektedir.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Tıpta yaşanan tüm gelişmelere rağmen yine de en önemli şey meme kanserini erken fark etmektir. Bunun en garantili yolu kadınların yılda bir kez meme cerrahı tarafından muayene edilmeleri, mamografi ve meme ultrasonografisi ile memenin incelenmesidir. Bu şekilde henüz çok erken safhadayken meme kanserleri tespit edilmekte, hem meme korunması mümkün olmakta, hem de bu hastalığın hayatı tehdit etme olasılığı çok azalmaktadır. Ülkemizde erken yaşta meme kanserlerinin oranı diğer Batı ülkelerine göre giderek artmaktadır. Dolayısıyla genç yaştan itibaren kadınlarımıza kendi kendine meme muayenesi eğitimi verilmeli, ailesinde meme veya over (yumurtalık) kanseri vakası olan genç kadınların yıllık ultrasonografi ile takipleri mutlaka yapılmalıdır.”

Sayfa Yükleniyor...