Mide kanseri erkeklerde daha çok görülüyor (Türkiye Mide Kanseri Raporu)

Erkeklerde kadınlara oranla iki kat fazla görülen mide kanserine en sık 50’li ve 60’lı yaşlarda rastlanıyor. Düşük sosyo-ekonomik düzeyli toplumlarda görülme sıklığı yükseliyor. Dünyada kansere bağlı ölüm nedenlerinde ilk sıralarda yer alan mide kanseri, Türkiye’de ise erkeklerde beşinci en sık rastlanan kanser türü.

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2018 - 17:36

Mide kanseri erkeklerde daha çok görülüyor (Türkiye Mide Kanseri Raporu)

Toplumda, mide kanseri hastalarında, hasta yakınlarında ve hekimlerde, mide kanseri ve tedavisinin farkındalık düzeyini belirleme amacıyla yapılan Türkiye Mide Kanseri Raporu kapsamında hekimler, hastalar, hasta yakınları ve genel halk arasında mide kanseri bilgi düzeyi ve algısına yönelik çalışma yapıldı. Lilly İlaç’ın desteğiyle hazırlanan raporda ayrıca, yenilikçi mide kanseri tedavilerine yönelik tutumların anlaşılması amaçlandı. 

Çalışmaya göre katılımcılar erken teşhis ile mide kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu düşünüyor. Genel halkın 3’te biri, mide kanseri hastalarının ve hasta yakınlarının ise yaklaşık yarısı, mide kanseri hastalarına zamanında tanı konulmasını ve uygun ilaçlarla tedavi edilmelerini önleyen engeller olduğu görüşünde. Çalışmaya katılanların  %94’ü ise ömrü uzatacak pahalı kanser tedavilerinin SGK tarafından finanse edilmesi gerektiğini düşünüyor.   

"HEKİMLER TEDAVİYE ERİŞEMİYOR, TEDAVİYİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALIYOR"

Hekimlerin çoğu, son 20 yılda mide kanseri hasta sayısının arttığını, buna karşın mide kanseri hastalarının yaşam sürelerinin uzadığını düşünüyor. Hekimlerin yarısı hem erken teşhis yöntemlerini yeterli bulmuyor hem de var olan tüm tedavi seçeneklerinin ülkemizde bulunmadığını ifade ediyor. 

Sadece %20’si “var olan tüm mide kanser tedavi seçenekleri ülkemizde bulunmaktadır” ifadesine katılıyor. Hekimler, tedaviye erişilemediği için mide kanseri hastalarının %75’inde tedaviyi değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE KARŞILANMAMIŞ İHTİYAÇLAR

Araştırmaya katılan hekimlere göre mide kanseri tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçların başında şunlar geliyor:

 • Palyatif destek/merkez eksikliği,
 • Yurt dışında onay almış ilaçların Türkiye’de kullanılamaması,
 • Erken tanı yöntemlerinin yetersiz oluşu,
 • Etkili tedavi seçeneği azlığı,
 • Sağ kalımı artıran tedaviler.

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE KARIŞLAŞILAN EN ÖNEMLİ 10 SORUN

Hekimlere göre mide kanseri ile mücadelede karşılaşılan en önemli 10 sorun ise şöyle:

 1. Mide kanseri tedavisine çok disiplinli yaklaşan, yani farklı branş doktorlarından oluşan ekibi bulunan sağlık kurumlarının azlığı.
 2. Yurt dışında var olan mide kanseri ilaçlarının Bakanlığı tarafından onaylanma süreci uzun olduğu için, Türkiye’deki hastaların ilaca geç erişmesi.
 3. Mide kanseri hastalarına psikolojik destek hizmeti sağlayan merkezlerin yetersiz oluşu.
 4. Mide kanseri hastalarına yönelik kapsamlı tanı ve tedavi merkezinin yeterli sayıda olmaması.
 5. Yatarak tedavi görmek zorunda olan mide kanseri hastaları için sınırlı yatak kapasitesi.
 6. Mide kanseri hastalarına zamanında tanı konulmasını ve uygun ilaçlarla tedavi edilmesini önleyen engeller olması.
 7. Türkiye’de onaylanmış bazı mide kanseri ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmamasının hastaları finansal acıdan zorda bırakması ya da tamamen ilaca erişimi engellemesi.
 8. SGK tarafından karşılanmayan mide kanseri ilaç̧ bedellerinin çok yüksek olması.
 9. Yurt dışında olup, Türkiye’de olmayan tedavilere ulaşamadığı için hayatını kaybeden mide kanseri hastalarının olması.
 10. Sağlık kurumlarında, mide kanseri tedavisinden sorumlu kaliteli ve kalifiye (nitelikli) sağlık personeli sayısının yetersiz oluşu. 

  "TEDAVİNİN TIBBİ, SOSYAL, PSİKOLOJİK VE EKONOMİK BOYUTU VAR"

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın rapor hakkında şunları söyledi: 

“Mide kanserinde tedavi başarısı doğrudan tümör evresi ile ilişkilidir. Maalesef ülkemizde hastaların sadece %11.2’si erken evrede başvurmakta, %54.4’ü lokal ileri, %34.4’ü ise metastatik evrede tanı almaktadır. İleri evre metastatik mide kanserinde potansiyel kür şansı olmamakta, tedavinin temel amacı sağ kalımı uzatmak ve yaşam kalitesini üst düzeyde tutmaktır. Bu hastalığın tıbbi, sosyal ve psikolojik yönü dışında, hasta, hasta yakını ve hastanelerin, hem sosyal güvence kurumları hem devlet hem de hasta işvereni için göz önünde tutulması gereken bir ekonomik boyutu bulunmaktadır. Tüm bu hastalık boyutları hastalığın yükünü ortaya koymaktadır. Bu raporda ülkemizde mide kanserinin hastalık yükü analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçların, hasta bakımıyla ilgili yol gösterici çıktılarına ilave olarak, günümüz pratiğini yansıtma ve gelecek için planlama ve geriye dönük analiz için de kaynak olacağına inanıyorum.”

Sayfa Yükleniyor...