Plazma hücrelerinin kemik iliğinde kontrol dışı artışından kaynaklanan kötü karakterli bir hastalık olan Multipl Miyelomun tedavisinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını belirten Uluslararası Miyelom Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Orhan Sezer, miyelomun dünyada en sık gözlenen kötü huylu kan hastalıkları arasında ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Sezer, beyaz kan hücrelerinin bir alt grubunu oluşturan plazma hücrelerinin antikor, yani vücudu mikroplara karşı koruyan proteinleri ürettiğini belirtti, ''Multipl Miyelom, görüldüğü sıklık açısından habis kan hastalıkları arasında, lenfomadan sonra ikinci sırada. Bu hastalık, kemiklere hasar verip, ağrılara, kırıklara hatta felce yol açabiliyor. Hastalık, bunun ötesinde, böbrek yetmezliğine ve bağışıklık sistemindeki bozukluklara sebep olabiliyor, bu durum da vücudu mikroplara karşı savunmasız hale getirebiliyor'' dedi.

ERKEN TEŞHİSTE TEDAVİ BAŞARISI YÜKSEK
Tanının, kan ve idrarda özel biyokimyasal araştırmalar yapılarak konduğunu ve dünyada en çok kemik iliği nakli yapılan hastalığın Miyelom olduğunu vurgulayan Sezer, kök hücrelerin kemik iliğinden değil, özel bir ilaç tedavisi sonrası hasta için basit ve kolay bir şekilde, ameliyata gerek olmaksızın, kandan toplandığını söyledi ve şunları aktardı:

“Birkaç kür kemoterapiden sonra, yaşı ve organ fonksiyonları uygun hastalarda otolog kök hücre transplantasyonu hedeflenirken, kök hücreler toplandıktan sonra, yüksek dozlu tedavi uygulanması ve kök hücrelerin hastaya damardan geri verilmesi tedavisi, bu hastalıkta alınan yanıt oranını, kalitesini ve sürecini önemli şekilde artırıyor. Kök hücre transplantasyonu yapılamayan hastalarda ise yeni ilaçları da içeren tedavi protokolleri uygulanıyor.''

YAŞAM SÜRESİ UZUYOR
Tedavi; hastanın yaşı, fiziki durumu, organ fonksiyonları ve kişisel tercihleri göz önüne alınarak planlanıyor. Yeni ilaçların da desteği ile otolog transplantasyonda yanıt oranının %95’in, tam yanıt oranının ise %70’in üzerine çıkabildiğini belirten Prof. Sezer, “Multipl Miyelom tedavisinde son yıllarda elde edilen büyük gelişmeler, bu hastalıktaki yaşam sürecini olumlu ve önemli bir şekilde etkilemiştir. Büyük çaptaki araştırmalar devam ettiğinden, yeni tedavi protokolleri ve yeni ilaçlar da bu hastalıkta daimi bir umut kaynağı olmaktadır” dedi.