Sağlık Bakanlığı, MR cihazı bulunmayan Çankırı, Bitlis, Hakkâri, Burdur, Artvin, Ağrı, Iğdır, Bayburt ve Ardahan'da hizmet verilebilmesi için merkezi alım yaptı. Cihazların tümü yıl sonuna kadar ilgili Bakanlık hastanelerinde kurularak, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koç, MR cihazının birçok hastalığa tanı konulmasına yardımcı çok önemli bir cihaz olduğunu, özellikle kanser hastalarında tümörlerin takibi, taraması, bel fıtığı teşhisi, nörolojik sorunlarda ve bağlardaki yırtıkların belirlenmesi gibi birçok alanda belirleyici olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2003 yılında üstün teknolojik cihazlar anlamında Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde bugüne oranla ciddi bir kapasite düşüklüğünün söz konusu olduğunu ifade eden Koç, bu cihazların daha çok Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunması karşın, diğer bölgelerin bu imkâna sahip olamadığını belirtti. Koç, o dönemler içinde bu cihazların en çok üniversite hastanelerinde ve kısmen özel sektörde mevcut olduğunu anlatarak, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte cihaz sayısının artırıldığını söyledi.

Bu cihazların oldukça pahalı ve ciddi bir ödenek temininin söz konusu olduğuna dikkati çeken Koç, bir MR cihazının yaklaşık 1.5 milyon dolar olduğunu belirtti. Koç, ''2002 yılında 22'ye yakın MR cihazı varken, bugün bu rakam 300'e yakın'' dedi.

Kısa bir süre içinde bu cihazların tümünün genel bütçeden temin edilebilmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Orhan Koç, ''Biz, bunu hizmet alımı modeli ile gerçekleştirdik. Hizmet alımı modeli yaygınlaştırılarak, bu hizmetler yurt çapına yayıldı'' diye konuştu.

CİHAZLAR YIL SONUNA KADAR KURULMUŞ OLACAK
Koç, hizmet alımı modelinin sadece cihaz temini ile birlikte olabileceği gibi, cihazı kullanacak personelle birlikte de gerçekleştirilebildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

''Hizmet alımı, personelli ya da personelsiz yapılabilir. İhaleye çıkılıyor ve yüklenici firmada belirlenen şartlarda cihazı temin ediyor. Böylece kısa sürede teknolojik imkânlara erişilmiş olunuyor. Ancak buna rağmen, belli bölgelerde hizmet alımı modeliyle de olsa henüz MR hizmetinin sunulamadığı illerimiz mevcuttu. Şimdi, bu illerimizin ihtiyaçlarını da dikkate alarak merkezi alım yaptık. Son olarak MR hizmeti verilemeyen 9 ilimizde, MR ihalesine çıkılmış olmasına rağmen yüklenici firma bulunamadığı için buralarda bu tür bir sağlık hizmeti sunulamıyordu. Bu illerle ilgili biz de toplu alıma çıktık. Şimdi cihazlarımız teslim edildi. Bunlardan bazılarını bayram öncesinde bazılarını da bayram sonrasında olmak kaydıyla tümünü 2010 yılı sonuna kadar kurmuş olacağız. Artık daha önce MR cihazı bulunmayan Çankırı, Bitlis, Hakkâri, Burdur, Artvin, Ağrı, Iğdır, Bayburt ve Ardahan'daki devlet hastaneleri de bu hizmeti verebilecek duruma gelecek.''