“Önyargılar ruhsal hastalıklar ve intihar tedavisini engelliyor” (Dünya Ruh Sağlığı Günü)

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Psikiyatri Derneği, ruhsal hastalığa sahip olmanın intihar için önemli bir risk yarattığını, ruhsal hastalıklar ve intihar ile ilgili önyargıların ise uygun ve etkili tedaviye erişimi olumsuz etkilediğini vurguladı.

iStock-1030071552.jpg

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde dünya genelindeki ruh sağlığı sorunlarının farkındalığını artırmanın ve ruhsal sağlığı destekleme çabalarını harekete geçirmenin amaçlandığını belirten Türkiye Psikiyatri Derneği, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılın 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün konusunu “İntiharı Önleme” olarak belirlediğini açıkladı.  

İntihar sonucu yaşamını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı ruhsal acı da düşünüldüğünde intiharın toplumun önemli bir kısmını etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunun altı çizilen açıklamada; “Bu nedenle ülkemizin ölçülebilir hedefleri olan, etkinliğinin değerlendirilebildiği, tüm toplumu kapsayan ve süreklilik gösteren ulusal intihar önleme programlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu programlar halk sağlığı uygulamalarının bir parçası olarak yürütülmelidir” denildi.

İntihar davranışında genetik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir çok değişkenin etkili olduğu vurgulanan dernek açıklamasında şu ifadeler yer aldı:  

“İNTİHAR ÖNLEMEDE HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIDIR”

“Bu nedenle bu alanda yapılacak önleme programlarının birden çok alanı kapsayan, çalışanların ve uzmanların dahil olduğu şekilde planlanması gereklidir. İntihar önlemede yöneticiler, ruh sağlığı çalışanları, eğitimciler, medya, aile ve arkadaşlar hep birlikte çalışmalıdır. Tek bir disiplin tarafından uygulanan önleme programlarının belirgin bir etkisi olmazken, birden fazla kurumun içinde yer aldığı programların sinerjik etki ile çok daha etkin sonuçlar sağladığı çalışmalarla gösterilmiştir.”

Ruhsal hastalığa sahip olmak intihar için önemli bir risk yarattığını, ruhsal hastalıkların erken dönemde saptanmasının ise intihar riski olanlarda etkili tedavi için önemli olduğu ifade edilen Türkiye Psikiyatri Derneği açıklamasında önyargı vurgusu yapılarak şöyle denildi:
  
“TOPLUMUN HER BİREYİNİN SORUMLULUĞU VAR”

“Ruhsal hastalıklar ve intihar ile ilgili önyargılar intihar düşünceleri olan kişilerin uygun ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımını engellemektedir. Toplumun her bireyinin bu konuda bir sorumluluğu bulunmaktadır. İntihar ve ruhsal hastalıklar konusunda kendi önyargılarımızın farkında olmak, etrafımızdakileri ve kendimizi bu konuda eğitmek ve geliştirmek, intihar riskinin arttığı durumları öğrenmek ve yakınlarımızda bu riski gördüğümüzde uygun hizmetlere yönlendirmek hepimizin sorumluluğu olmalıdır. Toplumun her bireyinin intiharı önlemeye bir katkı sağlayabileceği ve her bireyin bu konuda bir sorumluluğunun olduğu unutulmamalıdır. Bu farkındalık, intihar önleme çalışmalarının etkin ve süreğen şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.”

VİDEO: İNTİHARI BÖYLE ÖNLEDİ (27.04.2017)

Sayfa Yükleniyor...