Ortodontide puanlama sistemi

Sağlık Bakanlığı, ortodonti hastalarının sevkinde, tedavinin estetik amaçlı olup olmadığı noktasında yaşanan sıkıntının giderilmesi için puanlama sistemine gidilmesine karar verdi.

30.10.2013 - 14:02

Ortodontide puanlama sistemi

Sağlık Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT), "Sağlık kurulu raporunda, yapılan tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve kötü kapanış tipi açıkça belirtilir" hükmü anımsatılarak, bundan sonra hastanın ortodontik tedaviye ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi için "Icon İndeks" skorlamasının kullanılmasını istedi.

Ortodontik tedavi ihtiyacını, zorluğunu ve sonucunu belirleyen puanlama sistemi olan "Icon İndeks"in kullanılmasıyla tedavisi zor ve öncelikli vakaların tercih edilmesi, devletin hastalar için ödediği tutarın buna göre düzenlenerek ülke kaynaklarının daha iyi kullanılması amaçlanıyor.

"Icon İndeks"ine göre estetik unsurlar, üst çene arkı çapraşıklığı/ boşluğu, çapraz kapanış, ön açık kapanış/derin kapanış, yanak içini örten yapının ön ve arka yön ilişkisi değerlendirilerek puanlamaya gidilecek. 43 ve üstünde puan alan hastaların tedaviye ihtiyacı olduğu sonucuna varılarak sağlık kurulu raporu düzenlenecek.

"ORTODONDİSTLERİ BÜROKRATİK İŞLEMLERDEN KURTARMAK İSTEDİK"
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, ortodonti hastalarının sevkinde puanlama sisteminin, kamuda sayıları az olan ortodonti uzmanlarının bürokratik işlemlerden kurtarılması amacıyla getirildiğini bildirdi.

Türkiye'de, özellikle de kamuda az sayıda ortodonti uzmanı bulunduğunu, hasta sevkinin de bazı bürokratik işlemler gerektirdiğini anlatan Şencan, "Uzmanlarımız bu kriterleri dikkate alarak hastayı değerlendirdiklerinde gereksiz sevk raporu hazırlamak zorunda kalmayacak" diye konuştu.

Ülkedeki sorunun çözülmesi için son 2 yıldır diş hekimliği fakültelerinin ortodonti bölümlerine çok sayıda asistan alındığını ifade eden Şencan, "Ancak bir uzman kolay yetişmiyor. Eğitim gören asistanların uzman olabilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Ortodonti uzmanlarının sayısı arttıkça hastalarımızın yaşadığı sorunlar da ortadan kalkacak" ifadesini kullandı.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ NE DİYOR?
SUT'a göre özeldeki ve SGK ile sözleşmesi olmayan kamu hastanelerindeki diş tedavileri, ancak Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde yapılamadığında ve sevk halinde ödeniyor.

Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar için sevk koşulu aranmıyor. Bu hastalar Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince en az bir ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekiminin yer aldığı üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde özele veya kurumla sözleşmesi olmayan kamu hastanesine başvurabiliyor.

Sağlık kurulu raporunda, tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve maloklüzyon (kötü kapanış) tipi açıkça belirtiliyor. 18 yaşını dolduranların ortodontik diş tedavileri ödenmiyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...