NTV

‘Performans, nitelikli hekimliği yok etti’

Sağlık

İ TO'dan yapılan açıklamada; performans sisteminin ekip ruhunu ve çalışma barışını bozduğu, mesleki bağımsızlığı zedelediği, iyi ve nitelikli hekimlik ortamını yok ettiği belirtildi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Aile Hekimliği Uygulaması'nın birinci yılı dolayısıyla, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Selma Okkaoğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ve Pratisyen Hekimlik Derneği Üyesi Mustafa Sülkü ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Gören, Aile Hekimliği Uygulaması ile yeterli sağlık hizmetinin sunulamadığını söyleyerek, ''Ortaya çıkan sağlık hizmetlerinin doğruluğundan kuşku duyuyoruz. Hastanelerdeki yoğunluk, sıkıntı yaratmaktadır'' dedi.

İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu üyesi Dr. Selma Okkaoğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun, Aile Hekimliği Uygulaması'na ilişkin açıklamayı okudu.

Aile sağlığı merkezlerinin dört ayrı sınıfa ayrıldığı, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun eşitsiz hale geldiği belirtilen açıklamada, Aile Hekimliği Uygulaması'nın temel bileşenlerinden biri olan performans sisteminin iyi ve nitelikli hekimlik yapma ortamını yok ettiği ifadesi kullanıldı.