İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, İstanbul Tabip Odası'nın, gebelikte şeker testleri hakkındaki açıklamaları nedeniyle verdiği 15 gün meslekten men cezasına itiraz edeceğini bildirdi.

Karatay, yaptığı açıklamada, kararın dün avukatı tarafından iletildiğini belirterek, "İtiraz hakkımız var. İki hafta içerisinde itiraz edeceğiz" dedi.

Bu kararı İstanbul Tabip Odası'nın Onur Kurulu'nun almasının üzücü olduğunu ifade eden Karatay, "Disiplin Kurulu dahi değil. Önemli olan Türk Tabipleri Birliği'nin bütün hekimlerin yanında olmasıdır. Bu, onların tarafsız olmadığını gösteren bir karardır. Ben Türk Tabipleri Birliği'nin en yaşlı üyelerinden biriyim" diye konuştu.

Canan Karatay, Anayasa Mahkemesi'nin, hekimlerin fikrini açık açık söyleme hakkı bulunduğuna dair kararı olduğunu hatırlatarak, tıpta genel uygulamalar gibi değişik fikirler de olabileceğini söyledi.

Kimsenin susturulamayacağını dile getiren Karatay, "Yapılan olay da daha kesin değildir. Daha önce de böyle olaylar olmuştu. Yine hukuksal haklarımızı kullanacağız. Bunun sonucunda bir şey çıkacağını hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Canan Karatay, gebelikte şeker yüksekliğinin çok tehlikeli olduğunu yönündeki görüşleri de yineledi.