Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Tam Gün Yasası’nda “istifa eden hocaların geri dönmesini sağlayacak” düzenlemeler yapılacağını söylemesi üzerine çalışmalar başladı. Cumhuriyet’in haberine göre, tartışılacak ilk formül ise “istifa eden profesör ve doçentlerin okullarına dönmesi için hoca farkı” olacak. Tam Gün Yasası ile uygulanması yasaklanan “hoca farkı” sistemine göre profesöre veya doçente muayene olmak isteyen hasta mesai saatleri dışında “fark ücreti” ödeyerek hizmet alabilecek. Böylece hem yurttaş hem profesör mağdur olmayacak.

"YİNE VATANDAŞIN CEBİ"
Türk Tabipleri Birliği ise üzerinde çalışılacak “hoca farkı” formülüne itiraz etti. Önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “Vatandaşın cebinden sağlık hizmeti için tek kuruş para çıkmayacak” düşüncesiyle üzerinde ısrarla durduğu tamgün düzenlemesinden geri dönmek için çabalandığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, “Tamgün düzenlemesi ve sağlıkta dönüşüm programı dönüp dolaşıp vatandaşın cebine dayandı. İstifa eden profesörleri yurttaşın parasıyla geri döndürmektir bu. Hani vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayacaktı. Hani doktorlar çok para kazanıyordu. Tamgün yasasından mağdur olan tüm sağlık çalışanlarının ücretleri kamu kaynaklarından karşılanmalı, ücretler kesinlikle emekliliğe yansımalı” dedi.