Prostat büyümesi, erkeklerde 40’lı yaşlarla birlikte doğal seyir gösteren bir durum. İdrar yapmayı zorlaştıran bu sorun, mesanenin tam olarak boşaltılabilmesi ve mesanenin çalışmasının büyüyen prostat engeline karşı uzun süreli yorulmaması için mutlaka tedavi edilmeli.

Prostat ameliyatlarının genellikle hastaları korkuttuğunu belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tibet Erdoğru, “Prostata yönelik her cerrahi girişim, prostattan doku çıkarılması veya buharlaştırılması şeklinde gerçekleştirildiği için, prostatın normal işleyişinde ve meninin kaybında az ya da çok problemler yaratır” dedi.

Ameliyat sonrası en çok; idrar kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğu ve kanamadan korkulduğunu aktaran Erdoğru, “Ancak, bilinmelidir ki, iyi bir prostat cerrahi ameliyatından sonra da kanama, idrar kaçırma ve sertleşme problemleri görülmeyebilir, ameliyat sonrası ‘kuru orgazm’ olarak bilinen, cinsel temasta meninin dışarıya akmak yerine mesaneye kaçması oldukça sık görülen (%75-90) bir durumdur. Kuru orgazm sorunu, hastaları hem psikolojik ve cinsel açıdan rahatsız eder hem de çocuk isteği olanlarda doğal yoldan çocuk sahibi olmak imkansız hale gelir. Bu korku ve çekince özellikle genç yaştaki prostat hastalarında daha da öne plana çıkmaktadır” ifadesini kullandı.

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde cerrahi girişim gerektirecek durumda olan hastalar için uygulanabilen ‘Prostat Askılama Yöntemi’nin (Üro-Lifting) , özellikle cinsel ve meni fonksiyonlarını tam olarak korumak isteyen 40-65 yaş arası hasta grubu için uygun olduğunu söylene Prof. Erdoğru, başka hastalıkları nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanan veya anestezi almayı engelleyecek ciddi hastalıkları bulunan ileri yaşlı hastalarda da birinci seçeneğin bu yöntem olduğunu vurguladı.

“HASTAYA KONFOR SAĞLIYOR”
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tibet Erdoğru, prostat askılama yönteminin avantajlarını şöyle sıraladı:
• Prostat ameliyatında prostattan bir doku çıkarılır yani doku kaybı olur. Bu durum, prostat fonksiyonlarında değişikliklere yol açar. Oysa askılama yönteminde doku çıkarılmaz dolayısıyla yara oluşturulmaz ve prostat fonksiyonlarında herhangi bir değişiklik ortaya çıkmaz. Prostatın dokusu sıkışarak hacmi bu şekilde küçültülmüş olur.

• Prostat ameliyatlarında hangi yöntem olursa olsun, bir yara oluşturulacağı için bu yaranın iyileşme sürecini beklemek gerekir. Bu süreç de zaman zaman hastalar için sıkıntılı olabilmektedir. Askılamada ise bir yara olmayacağı için hem hasta işlemden hemen sonra fayda görür hem de iyileşmesi beklenmek durumunda kalınan bir yara oluşmaz.

• Prostat askılama, lokal anestezi altında 15 dakika içinde biten bir işlemken ameliyatlar genellikle genel anestezi altında 1 saat süren operasyonlardır. Hastanede kalmaya gerek yoktur. Hasta 6-12 saat içinde hastaneden, gerekli gözlemlerden sonra çıkabilir.

• Hastanın ameliyattan yarar görmesi için, yaklaşık 15 günlük bir süreye ihtiyaç duyulurken, askılamada hasta işlemden hemen sonra yarar görmeye başlar.

• Hastaların, yaşamlarının bir döneminde prostat askılama yaptırmaları, daha sonra ameliyat olmaya karar verdiklerinde bu isteklerine bir engel teşkil etmez. İşlem hasta için bir süre sonra yeterli olamayacak hale gelirse, ardından ameliyat gerçekleştirilebilir. İşlem, ilaç kullanımı ile ameliyat arasında “ara formül” özelliği taşır.