İdrar yapmayı zorlaştıran prostat büyümesinin ameliyatsız bir girişim olan prostat askılama (Urolift) yöntemiyle yapıldığını belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Acar, yöntemin hasta açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Prostata yönelik her cerrahi girişim, prostattan doku çıkarılması veya buharlaştırılması şeklinde gerçekleştirildiği için, prostatın normal işleyişinde az ya da çok problemler yaratıyor. Ameliyat sonrası en çok idrar kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğu ve kanamadan korkuluyor. İyi bir ameliyatta bu sorunların hemen hemen hiç görülmediğini söyleyen Prof. Acar, askılama yöntemi hakkında şunları aktardı:

ASKILAMA İLE AMELİYATSIZ İYİLEŞME ŞANSI
“Ameliyat sonrası ‘kuru orgazm’ olarak bilinen, cinsel temasta meninin dışarıya akmak yerine mesaneye kaçması oldukça sık görülen bir durumdur. Kuru orgazm sorunu, hastaları hem psikolojik ve cinsel açıdan rahatsız eder hem de doğal yoldan çocuk sahibi olmak imkansız hale gelir. Prostatın içinden geçen idrar yolu büyümüş prostat nedeniyle sıkışır. Prostat askılama ile sıkışan bu doku çok küçük klipslerle iki yana asılarak, idrar yolunun genişletilmesi sağlanır. Bu, pencereyi kapatan perdenin kenarlara doğru asılarak camın görünür hale gelmesine benzetilebilir.”

CİNSEL FONKSİYONLAR KORUNUYOR
Prostat askılamanın özellikle cinsel fonksiyonlarını korumak isteyen 40-65 yaş arası hasta grubu için ideal olduğunu söyleyen Prof. Acar, “Ayrıca başka hastalıkları nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanan veya anestezi almayı engelleyecek ciddi hastalıkları olan ileri yaşlı hastalarda da birinci seçenek olarak uygulanabilir. Prostat büyümesi için ilaç kullanması gereken, ancak kimyasal ilaçları hayat boyu kullanmak istemeyen hastalara da rahatlıkla önerilebilir” dedi.

Prof. Acar, prostat askılama yönteminin hastaya sağladığı konfor hakkında ise şunları söyledi:
• Prostat ameliyatlarında hangi yöntem olursa olsun, bir yara oluşturulacağı için bu yaranın iyileşme sürecini beklemek gerekir. Bu süreç de zaman zaman hastalar için sıkıntılı olabilmektedir. Askılamada ise bir yara olmayacağı için hem hasta işlemden hemen sonra fayda görür hem de iyileşmesi beklenmek durumunda kalınan bir yara oluşmaz.
• Prostat askılama, lokal anestezi altında 15 dakika içinde biten bir işlemken, ameliyatlar genellikle genel anestezi altında 1 saat süren operasyonlardır.
• Hastanın ameliyattan yarar görmesi için, yaklaşık 15 günlük bir süreye ihtiyaç duyulurken, askılamada hasta işlemden hemen sonra yarar görmeye başlar.