Prostat kanseri nasıl tedavi edilir?

Özellikle 50 yaşını geçen erkeklerin gündeminde olması gereken hastalıklardan biri de prostat kanseri. Çünkü ilerleyen yaşla birlikte görülme riski artan hastalık, erken teşhisle tamamen tedavi edilebilen kanser türleri arasında.

ntv.com.tr 15.12.2016 - 09:34

Prostat kanseri nasıl tedavi edilir?

Prostat kanseri tedavisine geç kalmamak için şikayeti olmasa bile her erkeğin 50 yaşından, ailesinde prostat kanseri olanların ise 40 yaşından sonra yılda bir kez kontrolden geçmeleri öneriliyor.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Gürpınar, prostat hastalıklarında erken teşhis ve düzenli kontrollerin hayat kurtarıcı olduğunu söylüyor.

Bir salgı bezi olan prostat, erkek sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Prostat mesanedeki idrarı dışarı boşaltan üretra denilen idrar yolunun, mesaneye yakın kısmını çepeçevre saran ve yaklaşık 18 - 20 gram ağırlığında olan bir organ.

PROSTATIN EN ÖNEMLİ İŞLEVİ

Bu anatomik özelliği nedeniyle, prostat büyümesinin idrar yolunun bir kısmına baskı yaparak şikayetlere yol açtığını belirten Prof. Gürpınar, “Prostat, meninin sıvı kısmının oluşumuna katkı sağlar. Seminal kese ile birlikte meni hacminin yüzde 95’i prostat tarafından oluşturulur” dedi.

Prostat hastalıklarının başlıca 3 gruba ayrıldığını, bunların; prostat enfeksiyonları, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri olduğunu dile getiren Dr. Gürpınar’ın o hastalıklar hakkında verdiği bilgiler ise şöyle:

“Prostat enfeksiyonları her yaşta görülür ancak iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri çoğunlukla ileri yaş grubunun hastalığıdır.

BABA VE ERKEK KARDEŞLER DE VARSA DİKKAT

İyi huylu prostat büyümesi, ilerleyen yaşa bağlı hormonal değişimler sonucu oluşur. Prostat kanserinde ise ailesinde prostat kanseri olanlar daha fazla risk altındadır. Prostat büyümesi idrar yakınmalarına yol açar. Sık idrara çıkma, geceleri idrara kalkma, idrar yapma ve idrar başlatmada güçlük, idrar bittikten sonra damla damla idrar gelmesi, idrar gücünde azalma, idrarı tam boşaltamama hissi, kanlı idrar yapma gibi belirtiler görülebilir. Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine varan ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

ŞİKAYET OLMASA DA DÜZENLİ KONTROL

İyi huylu büyüme, prostatın idrar yolunu çevreleyen iç kısmında oluşur ve idrar yolunun sıkışmasına yol açar. Ancak prostat kanseri genellikle prostatın idrar yolunu çevreleyen kısmına uzak dış kısmından gelişir. Dolayısıyla idrar yakınmalarına erken dönemde yol açmayabilir. Bu nedenle prostat kanserinin erken tanısında, şikayet olmasa bile düzenli kontroller büyük önem taşır.
Prostat hastalıklarından korunma yöntemi bulunmadığından, erkeklerin kontrollerini aksatmamaları gerekir. Prostat kanserinin erken tanısı açısından her erkek; şikayet olmasa bile 50 yaşından sonra, ailesinde prostat kanseri olanlar ise 40 yaşından sonra düzenli kontrollerini yaptırmalı.

PSA DEĞERLERİ ÖNEM TAŞIR

Prostat hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir: İdrar tetkiki, böbrek fonksiyonlarını değerlendirilmesi, Kreatinin, BUN, PSA gibi laboratuvar tetkikleri, idrar yolları ultrasonografisi, idrar akım hızı ölçümü, idrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar miktarı, Multiparametrik prostat MR’ı, PET CT, MR bulguları eşliğinde yapılan biyopsiler. Prostat hastalıklarının teşhisinde önemli bir yere sahip olan PSA (Prostat Spesifik Antijen); prostat epitel hücrelerinden salgılanan protein yapısında bir maddedir. Meninin sıvılaşmasını sağlar. Prostat hücrelerinin yapısı bozulduğunda kandaki seviyesi artar.”

PROSTAT HASTALIKLARINDA TEDAVİ NASIL YAPILIR?

İyi huylu prostat büyümesi; ilaç ve cerrahi seçeneklerle tedavi edilebiliyor. Prof. Gürpınar’ın verdiği bilgiye göre, ilaçlarla tedavinin yeterli olmadığı durumlarda TUR-P (prostatın transüretral rezeksiyonu), iyi huylu prostatın cerrahi tedavisinde altın standart olarak kabul edilen bir yöntem. Yeni bir teknoloji olan plazmakinetik TUR sistemi ile yapılan bu işlem, güvenli bir operasyon olanağı ve yüksek hasta memnuniyeti sağlıyor. Kapalı olarak uygulanan diğer bir yöntem ise green-light, red-light gibi prostatın lazerle tedavisi. Açık prostat ameliyatı günümüzde yalnızca çok büyük prostatlarda nadiren uygulanıyor.

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNİ EVRE BELİRLİYOR

Prostat kanserinin tedavisi, hastalığın evresine göre farklılık gösteriyor. Prostatla sınırlı hastalığın tedavisinde cerrahi ve radyoterapi uygulanıyor. Cerrahi yöntem radikal prostatektomi olarak adlandırılıyor. Radikal prostatektomi açık veya robotik yöntemle yapılabiliyor. Radyoterapide ise eksternal radyoterapi ya da brakiterapi seçenekleri mevcut. Prostat kanseri metastaz yapmış ise hormon tedavisi ve kemoterapi yapılıyor. Hormon tedavisinde amaç ise; testosteron hormonunu baskılamak ve bu yolla kanserin ilerlemesini yavaşlatmak.

Sayfa Yükleniyor...