Prostat kanseri tedavisinde başarıyı arttıran 3 yöntem

Prostat kanseri tedavisinde başlıca iki hedef var. Birincisi ve en önemlisi hastalığı tedavi etmek, yani kanseri ortadan kaldırmak, ikincisi ise tedaviden sonra ortaya çıkabilecek idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluklarını önlemek. Tıp dünyasının attığı adımlar sonucu prostat kanserinde korkulan bu yan etkilere karşı önemli gelişmeler sağlanmış olması ise hastalıkla mücadelede yüz güldüren noktaları oluşturuyor.

ntv.com.tr 27.12.2018 - 11:11

Prostat kanseri tedavisinde başarıyı arttıran 3 yöntem

Prostat kanseri 50 yaşın üzerindeki erkeklerde en sık görülen kanser türü. Kansere bağlı ölümlerde de akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor. İstatistiklere göre, 2015 yılında tüm dünyada toplam 1,6 milyon erkeğe prostat kanseri tanısı konuldu, 366 bin erkek bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkemizde de yıllık yeni tanı sayısının 7 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural günümüzde uygulanan minimal invaziv, bir başka deyişle daha az kesiyle veya kesi olmadan yapılan tedaviler sayesinde eskiden sıklıkla karşılaşılan bu sorunların artık neredeyse hiç görülmediğine dikkat çekerek, “Minimal invaziv yöntemler ayrıca hastaların iyileşme sürelerini hızlandırıyor ve ağrılarını en aza indirerek günlük yaşamlarına daha çabuk dönmelerini sağlıyor. Tedaviden başarılı sonuç alınmasındaki en önemli etken ise hastalığa erken tanı konulması. Bu nedenle hiçbir yakınması olmasa bile her erkeğin düzenli olarak kontrollerini yaptırması yaşamsal öneme sahip” diyor. 

1. ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Geçmişte açık olarak uygulanan radikal prostatektomi ameliyatı, günümüzde “da Vinci cerrahi robotu” ile yapılıyor. Bu yöntemde karın boşluğuna 3 boyutlu büyütülmüş görüntü sağlayan bir kamera konuluyor ve robotun uçları her yöne hareket edebilen aletleriyle bu ameliyatı daha hassas ve az kanamayla gerçekleştiriyor. Prostat, meni keseleri ve lenf dokularının çıkartıldığı radikal prostatektomi ameliyatı robotla yapıldığında idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı riski çok düşüyor.

2. FOKAL TEDAVİ

Prostat kanseri tedavisindeki en son yeniliklerden biri, fokal tedavi, yani sadece hastalıklı bölgenin tedavi edilmesi. Ürolog Kural, çok erken tespit edilen prostat kanserinde uygulanabilen fokal tedavinin cerrahiye gereksinim olmadan hastalığın ortadan kaldırılmasını sağladığına işaret ederek şunları söylüyor:

“Fokal tedavide en çok kullanılan yöntem olan ‘Yüksek Şiddette Odaklanmış Ultrason’ (HIFU) tedavisinde kanser hücreleri ısıtılarak imha ediliyor. Önce hastadan MR görüntüsü alınıyor, ardından kanserli bölge işaretleniyor veya akıllı biyopsi tekniğiyle yeri tam olarak tespit ediliyor. Sonrasında kanserli bölgeye yüksek yoğunlukta ultrason dalgaları verilerek kanser hücreleri yok ediliyor. Erken prostat kanserinin tedavisinde, tümör gelişen prostat dokusunun cerrahi yöntemle tümüyle çıkarılması, günümüzde standart yöntem olarak uygulanıyor. Ancak prostat dokusu tamamen çıkarıldığında, ender görülse de idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı gibi yan etkiler oluşabiliyor. Fokal yönteminde ise bu riskler neredeyse hiç görülmüyor.”

3. MR LİNAC

Radyoterapi, yani ışın tedavisi de daha çok saldırgan olmayan tümörlerde uygulanıyor. IMRT (Intensity modulated radiotherapy) denilen yöntemde prostat odaklanarak ışın verildiği için çevre dokular korunabiliyor. Son gelişen teknoloji olan “MR Linac” yönteminde ise odaklanma çok daha hassas olarak yapılıyor. Tedavi sırasında, o anda MR kullanıldığı için radyasyon ışınları daima hedefe ulaşıyor ve bağırsak hareketlenip prostatı gölgelediğinde cihaz kendi kendine duruyor ve daha sonra tekrar tedaviye başlıyor. Böylece tedavi daha kısa sürede ve çok güvenli şekilde yapılmış oluyor.

HER ERKEK BU TESTİ MUTLAKA YAPTIRMALI!

Prostat kanseri erken tanı konulduğunda tedavisi mümkün olan bir hastalık. Üstelik bazı durumlarda, çok küçük odaklarda ve ilerleyici tabiatı olmayan kanser tipleri için aktif bir tedavinin uygulanmadığı, hastalığın sadece takip edildiği vakalar bile olabiliyor (Aktif izlem). Prof. Ali Rıza Kural, 50 yaşından sonra her yıl yapılacak olan ürolojik kontrol ve daha önemlisi kan PSA düzeyi ölçümünün, bu hastalığın erken tanı konulmasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Prostat kanseri ailevi özellik gösteren bir hastalık olduğu için yakınlarında, özellikle birinci dereceden akrabalarında prostat kanseri saptanmış olan hastaların ise ilk kontrollerini 40 yaşında yaptırmaları gerekiyor. Kandaki PSA düzeyi prostatla ilgili pek çok hastalıkta yükseklik gösterebilmekle beraber, prostat kanseri açısından önemli bir belirteç olarak kabul görüyor” diye konuşuyor. 

Sayfa Yükleniyor...