İlişkili Haberler

Türkiye Birleşik Veri Tabanı verilerine göre, Türkiye’de 2006-2010 yılları arasında erkek nüfusta prostat kanserinin 100 bin kişide 27,9-33,8 ile en sık görülen ikinci kanser türü olduğu saptanmış durumda. Prostat kanserinin tanı, tedavi ve izlem sürecinin doğru yönetilmesi hasta ile hekim açısından olduğu kadar, toplum sağlığı ve ulusal sağlık politikaları açısından da oldukça önem taşıyor.

Medimagazin'den Dr. İbrahim Ersoy'un haberine göre, literatürde, çok sayıda çalışma ve bunların sonuçlarıyla hazırlanmış farklı disiplinlerin bakış açısıyla oluşturulmuş ve sürekli güncellenen tanı ve tedavi kılavuzları mevcut. Klinik uygulamada bu kılavuzlar esas alınmakla birlikte hastanın özellikleri, klinik imkânlar, ülkelere göre değişen koşullar gibi etkenler kılavuz tabanlı uygulamalarda sorunlara yol açabiliyor.

Buradan yola çıkarak, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Üroonkoloji Derneği bir araya gelerek “Prostat Kanseri Yol Haritası”nı oluşturdu.

Prof. Dr. Çağ Çal
Prof. Dr. Çağ Çal

“ORTAK DİL BİZE BİRBİRİMİZİ ANLAMA ŞANSI VERDİ”

Çalışma kapsamında, Üronkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağ Çal, “Bugün birçok kanserin tedavisinde medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve ilgili uzmanlık alanı birlikte çalışıyor. Bu çalışmanın amacı, bu kılavuzlara ulaşma olanağı bulamayan hekimlerin Türkçe olarak ve üç farklı uzmanlık alanının bir arada katkısı ile ortaya çıkıp şekillenen bir metne kavuşmasıydı. Ağırlıklı olarak bu üç uzmanlık alanının ortak dili konuşabilmesiydi. Buna paralel olarak da birbirimizin aslında neyi neden ve nasıl yaptığını da anlama şansımız oldu. Çünkü daha fazla konuştuğumuzda ortak dil bize birbirimizi anlama şansı verdi.” şeklinde konuştu.

“LİTERATÜRÜ TAKİP EDEMEYENLER İÇİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ”

Prof. Dr. Çal, bu haritanın literatürü takip edemeyen hekimler için önemli bir avantaj sağlayacağını ifade ederek, “İlerleyen dönemlerde güncellenmeler olacağını tahmin ediyorum. Bu güncellemeler büyük avantaj sağlayacak” dedi.

Prof. Dr. Sevil Bavbek
Prof. Dr. Sevil Bavbek

“ULUSLARARASI KILAVUZLARI GÖZ ÖNÜNE ALDIK”

Prostat kanseri yol haritasını yapmaya başlarken aslında birçok uluslararası kılavuzun göz önüne alındığını ve bunların yarattığı karmaşayı Türkçe olarak toparlayarak bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinden Prof. Dr. Sevil Bavbek ise “Buna kılavuz demedik, çünkü kılavuzların farklı oluşum şekilleri, kendine has bilimsel altyapısı ve hukuki sorumluluğu var. Kılavuza göre davranmak bir hukuk gereği oluyor, o nedenle yol haritası dedik” ifadesini kullandı.

“KLİNİKTE BÜYÜK FAYDASI OLACAĞINI UMUYORUM”

Çok sayıda tedaviyi belli sıralarla optimize ederek hastayı elden geldiğince çok yaşatma aşamasına geçtiklerini ve bu nedenle bir araya geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Bavbek, onkolojide multidisipliner çalışmanın her şeyin temelini oluşturduğunu söyledi. Çalışmanın klinikte de büyük faydası olacağını umduğunu ifade eden Bavbek, şöyle konuştu:

“Üç disiplin arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve birlikte çalışma temasını da güçlendirmek adına çok faydalı oldu. Hep birlikte oturup bir yol haritası ortaya çıkardık. Bunu, örneğin; hekimlerin kastrasyon dirençli prostat kanserinde dosetaksel verirken, yanında kortizon da veriyoruz ya erken evrede de verecek miyiz vermeyecek miyiz? Ve kaç kür yapacağız, öbür tarafta 10 yapıyoruz, burada sekiz mi, altı mı yapacağız? vb. en ufak aklına bir şey takıldığı zaman açıp bakabileceği çok net bir şekilde madde madde, bütün bilgi ve deneyimlerimizin aktarıldığı bir belge ortaya koymaya çalıştık.”

Prof. Dr. Serdar Özkök
Prof. Dr. Serdar Özkök

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Özkök de insanların artık masa başında bilgiye ve tedavi seçeneklerine daha rahat ve kolay ulaşmayı istediğini söyleyerek, “Prostat kanserinin tedavisinde başlangıçtan sonuna kadar, yani hastayı kaybettiğimiz veya metastatik olana kadarki süreçte neler oluyor, neler yapılması gerekiyor, bu artık tabii sadece radyasyon onkolojisi veya medikal onkoloğu ilgilendirmiyor. Bir aile hekimini, bir pratisyen hekimi de ilgilendiriyor. Çünkü bu hekimler takiplerde hastalara gidiyorlar, neler yapılıyor, öğrenmeleri gerekiyor. Bu nedenlerle bu çalışmayı yaptık ve buna yol haritası dedik.” şeklinde konuştu.

Programa derneklerin web sitesinden ulaşılabiliyor. Uygulama sürecinin efektif olup olmadığı ise dernek web sayfalarındaki değerlendirme, anket gibi geribildirim yöntemleri ile belirlenecek. Yol haritası her yıl güncelleştirilecek.