Bugün Dünya Sağlık Günü. 61 yaşındaki Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) her yıl kuruluş yıldönümünde düzenlenen günün bu yılki teması, ''Hayat kurtarma ve aciliyet durumlarında hastanelerin güvenilirliği'' olarak belirlendi.

WHO, sağlık hizmetlerinin güvenilirliği ve sağlık çalışanlarının her an hazır olmalarının gereğine vurgu yaparken, sağlık merkezleri ve personelin felaket, yaralanma, hastalıklardan korunma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kritik öneme sahip olduklarına dikkati çekti.

Bu merkezlerle çalışanların, yenidoğanların güvenliği, bağışıklama, kronik hastaların bakımı gibi konularda, toplum sağlığının korunmasında birinci derecede önemli faktörler olduğuna, kırılgan sağlık sisteminin felaketler karşısında işlevselliğini koruyamadığına işaret edildi.

WHO, bu yılki Dünya Sağlık Günü'nde, acil durumlar karşısında dayanabilmek için sağlık alt yapı yatırımlarına önemin de altını çizdi.

''KİŞİYE ÖZEL KONTROLLER GEREKLİ''

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Sain Güven de sağlıklı bir yaşama sahip bulunmanın mutlu ve huzurlu olmanın da esasını teşkil ettiğini söyledi.

Hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonun yarattığı tıbbi, psikolojik ve ekonomik yük arttıkça, sağlığın korunmasının öneminin de arttığına işaret eden Güven, ''Sağlık, bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmaktır. Amacımız, bu iyilik halini korumak ve geliştirmek olmalıdır'' dedi.

''Rutin tetkik'' olarak nitelenen pek çok testin gerçek faydalar sağlamadığını vurgulayan Güven, ''Periyodik sağlık kontrollerinin içeriği ve sıklığı yaşa, tıbbi özgeçmişe, davranış özelliklerine ve risklere göre kişiye özel şekillendirilmelidir'' uyarısında bulundu.

Yetişkin yaş grubunda sık karşılaşılan hastalıklar için korunma önlemleri alınması, riskin azaltılması için gerekli önerilerde bulunulması ve erken tanı yöntemlerinin uygulanmasının önemine işaret eden Güven, yetişkinlerde koruyucu hekimlik ve periyodik sağlık kontrolleri ile ilgili şunlara dikkati çekti:

Sağlığın korunmasında tarama testlerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Güven, şu önerilerde bulundu: