Sağlığa 43 milyar liralık bütçe

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Yadigar Gökalp, SGK'nın bu yıl sağlık harcamaları için 43 milyar liralık bütçe ayırdığını belirtti.

Anadolu Ajansı 03.07.2012 - 14:52

Sağlığa 43 milyar liralık bütçe

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ''Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin Kronik Hastalık Yönetiminde Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü'' raporunun tanıtımından sonra gerçekleştirilen ''Türkiye'de Elektronik Sağlık Altyapısının Kronik Hastalık Yönetiminde Kullanımı'' başlıklı oturumda konuşan Gökalp, SGK'nın 2012 yılı sağlık harcamaları için 43 milyar liralık bütçe ayırdığını söyledi.

Bunu yönetmenin kolay olmadığını ifade eden Gökalp, eczacılara yönelik olarak hazırlanan reçete giriş sistemi MEDULA'ya kayıtlı 3 bin 89 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu ile günde 1 milyon 300 bin, ayda 31 milyon, yılda ise 372 milyon hastaya bakıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekren Atbakan ise sağlık hizmeti sunumunda 2 uç noktanın olduğunu, bunların birinin, hekiminin hastasıyla kurduğu yakın ilişki, diğerinin de bu hizmetin bedelinin ödenmesi olduğunu kaydetti.

TÜSİAD'ın raporunda hipertansiyonun önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Atbakan, çerçevenin daha fazla genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Atbakan, Türkiye'nin artık yeni bir lige geçmiş olduğunu, bu sebeple Türk sağlık sisteminin organizasyonunun da buna göre düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

''KRONİK HASTALIKLAR YÜZYILIN EN ÖNEMLİ SORUNU''
''Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin Kronik Hastalık Yönetiminde Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü'' başlıklı rapora göre, hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Birleşmiş Milletler tarafından kronik hastalıklar 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak tanımlanıyor. Kronik hastalık yükü, tüm dünyaya paralel olarak Türkiye'de de artarak, sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. Kronik hastalık yönetiminde bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri olmadan yüksek performanslı, sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunulması mümkün değil. Hastalık merkezli modellerden hasta merkezli modellere geçmek gerekiyor.

Kronik hastalıklarla mücadele etmek için koruyucu hekimlik önlemlerinin ülke sathında yaşama geçirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanan raporda, özetle şu görüşlere yer verildi:

''Hastalık yönetim programlarının (HYP) hayata geçirilmesiyle sağlanabilecek ekonomik kazançlar, ulusal ekonomilerin mali sürdürülebilirliği açısından değerlendirilmelidir. Kronik hastalık yönetiminin, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için öneminin ve sağlık kayıtlarının etkin, anlamlı kullanımı ile sağlanacak verimlilik artışının vurgulanmasıyla hipertansiyon örneğinde Türkiye'deki mevcut kişisel sağlık kaydı altyapısının yeterliliğinin incelenmesi, kronik hastalık yönetiminde tedavi başarısını artırmak için sağlık kayıtlarının daha etkin kullanımının önerilmesi amaçlanmıştır.

Standart kalitede hizmet verilmesini sağlayacak altyapının oluşturulması ve elektronik sağlık altyapısının sadece geri ödeme için değil, birebir hastalığın tanı ve tedavi sürecinde de kullanılması gerekiyor. Türkiye'de kullanılmakta olan sağlık veritabanlarında şu anda kaydedilmekte olan bilgiler, hipertansiyon için kalite performans ölçütlerinin kullanılmasına olanak vermiyor. Kalite performansının değerlendirilmesinde en uygulanabilir yöntem elektronik kayıtlara girilecek verilerin standart olarak kalite ölçütlerine dönüştürülerek değerlendirilmesidir. Standart kalitede hizmet verilmesini sağlayacak altyapının oluşturulması ve elektronik sağlık altyapısının sadece geri ödeme için değil, birebir hastalığın tanı ve tedavi sürecinde de kullanılması gerekiyor. Halihazırda Türkiye'de kullanılmakta olan e-Sağlık altyapısı, ESK sistemlerinin anlamlı kullanım ilkeleri çerçevesinde geliştirilerek yüksek kaliteli, mali sürdürülebilirliği olan bir sağlık sistemine hizmet edebilir.''

''ELEKTRONİK SAĞLIK VERİ SİSTEMİ EKONOMİYE KATKI SAĞLAR”
Raporda, ulusal sağlık reformunun vazgeçilmez bir basamağının, elektronik sağlık kayıtları (ESK) ve paylaşım sisteminin kurulması ve hekimlerin, kurumların bu sistemi anlamlı bir şekilde kullanması için maddi olarak teşvik edilmesinin olması gerektiği vurgulandı.

Kronik hastalıklar alanında etkin önleme ve kontrol stratejileri oluşturulması için veri toplanması, çok boyutlu ve çok sektörlü araştırmanın teşvik edilmesi ve bir araştırma gündemi geliştirilmesi önerilerine yer verilen raporda, ''Kronik hastalıklarda bilgi teknolojilerinin kullanımından doğan temel beklentiler göz önüne alınarak ESK'lar ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Bütünleştirilmiş, niteliksel bir performans sistemine temel hazırlayacak ulusal bir elektronik sağlık veri sistemine sahip olmak ve sürveyansta kullanılan verileri kronik hastalıklarla mücadelede olumlu ve yapıcı atılımlara dönüştürmek ulusal sağlığımıza ve ekonomimize ciddi katkılarda bulunacaktır'' denildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...