Sağlık çalışanları grevde

KESK, Türk-İş ve Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı çalışanlar bugün grevde. Sendikalar hükümetin kamu hizmetlerini ticarileştirdiğini söylüyor. Hastanelerde yatan hasta ve acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

Haberler 21.12.2011 - 10:59

Sağlık çalışanları grevde

Eyleme katılanlar İstanbul'da, iki yakada toplanıp Beyazıt Meydanı’nda buluştu. Ankara'da ise sağlık çalışanları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi önünde toplanıp, Abdi İpekçi Parkı’na yürüdü.

KESK ve sağlık meslek örgütlerinin organize ettiği greve, Diyarbakır'daki bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

İzmir'de de sağlık çalışanları aynı gerekçelerle grevde. çalışanları, son kararname ile sağlık sisteminin öldüğünü belirtip, sembolik cenaze töreni düzenledi ve lokma dağıttı. KESK'e bağlı çalışanlar da öğlen konak meydanında biraraya gelip, hükümetin çalışanlara yönelik politikalarına tepki gösterdi.

SADECE ACİL HASTALARA BAKILIYOR
TTB’den alınan bilgiye göre, bugün acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmıyor, acil servisler, eylem süresince polikliniklerde görevli hekimler tarafından takviye ediliyor. Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanser hastalarının acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülüyor.

Sayfa Yükleniyor...